Nový Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (učebnica)

Siracusalife.it Nový Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (učebnica) Image
POPIS
AUTOR Milada Caltíková
VELIKOST SOUBORU 8,13 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
NÁZEV SOUBORU Nový Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (učebnica).pdf
ISBN 9788081206856

NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy 1 je osvedčená učebnicová sada kolektívu autorov pod vedením Milady Caltíkovej prešla rozsiahlou inováciou:výkladový text sa aktualizoval na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku,prehodnotil sa výber a forma ukážok jazykových prejavov z rôznych komunikačných oblastí,zjednodušila a sprehľadnila sa štruktúra učebnice,zohľadnili sa nové prístupy vo vyučovaní slovenského jazyka,prispôsobili sa jednotlivé komponenty požiadavkám iŠVP, aktuálnemu stavu komunikácie spoločnosti i súčasnej maturite.Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. roč. – Učebnica je východiskový materiál výučby, obsahuje vyvodzovanie jazykového a slohového učiva, prehľad gramatiky, základné ukážkové slohové útvary, jednoduchú aplikáciu učiva a úlohy na diskusiu a problematizáciu jazyka a komunikácie. Užitočná je aj pre toho, kto nestíhal v škole alebo kto v škole nebol.Obsahuje mnoho zaujímavostí, ale hlavným zámerom učebnice je slúžiť ako teoretické i pragmatické pozadie vyučovania. Obsahuje známe prvky:karta vyzdvihuje kľúčové pojmy preberanej témyvýkladový text slúži na pochopenie alebo doplnenie informácií o preberanej téme; kľúčové pojmy sú vyznačenérozlišujte rôzne problémové javyznaky a výrazové prostriedky, ktoré sú typické pre daný slohový útvarviete, že…? upozorňuje na rôzne zaujímavostiprehľady, schémy, tabuľky – sprehľadňujú abstraktné a upozorňujú na problematické javyukážky reálnych slohových útvarov aj živých textov slúžia na vyvodenie učiva, motiváciu žiaka, nútia zamyslieť sa; pracuje sa aj s nesúvislými textami; niektoré ukážky majú ambíciu nahrádzať vysvetľovací text; ukážky zohľadňujú aj prierezové témy a rôzne spoločensky aktuálne kontextyúlohy o jazyku a komunikácii, týkajúce sa témy alebo slohového útvaru s riešeniami podporujú prácu na rozsiahlejšom projekte, diskusiu, individuálnu i spoločnú prácuTitul je odporučený MŠVVaŠ SR.

Nový Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (učebnica) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Milada Caltíková. Přečtěte si s námi knihu Nový Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (učebnica) na siracusalife.it

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. roč. - Učebnica - Orbis ...

V kategórii slovenský jazyk a literatúra nájdete učebnice z vydavateľstiev Didaktis, SPN, Príroda, Mikula a Orbis Pictus Istropolitana ako napríklad: Slovenský jazyk pre 1-4 ročník stredných škôl, Slovník cudzích slov, Zbierka textov a úloh z literatúry 1, Literatúra 1, Malý slovník cudzích slov, Mapka literatúry, Panoráma slovenskej literatúry, Rukoväť literatúry ...

Nový Slovenský jazyk pre stredné školy 1. ročník - Zošit ...

Objednávejte knihu Nový Slovenský jazyk pre stredné školy 1. ročník - Učebnica v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazníků

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Umění války
Maigret a sobotní návštěvník / Maigret a případ slušných lidí
Příručka pro digitální fotografy: Krajiny a scenerie
Čítanka pre 2. ročník základných škôl (metodická príručka)
Kruté příběhy sladké Francie, aneb co v průvodcích nenajdete
Odchod sovětských vojsk 1990-1991
Manažeři války
Cesta čaje, mysl čaje
Medzinárodné právo
Realistické portréty tužkou
Encyklopedie pistolí a revolverů
Podfuk na Korzice
Medicínská biofyzika
Na dostřel
Pššt