Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou

Siracusalife.it Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou Image
POPIS
AUTOR Vladislav David
VELIKOST SOUBORU 5,39 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2008
NÁZEV SOUBORU Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou.pdf
ISBN ",

Tato učebnice spojuje obecnou i zvláštní část mezinárodního práva veřejného v jeden vnitřně provázaný celek. Autoři se snažili o maximální srozumitelnost a čtivost textu, k níž přispívá bohatá kazuistika, která jednak zdůvodňuje a objasňuje předložené teoretické závěrya jednak umožňuje čtenáři snadněji pochopit právní vědomí v common law zemích. Na 170 příkladů bylo převzato z mezinárodněprávní praxe - z rozhodnutí rozhodčích orgánů, mezinárodních soudů stálých i soudů ad hoc, z prohlášení států, protiprávního chování jednotlivců.Text zahajuje úvodem o vývoji mezinárodního práva a jeho vědy od počátků až do dynamického rozvoje ve 20. století, kdy došlo v teorii i praxi států k přehodnocení významu a funkce mezinárodněprávních institutů, o kterých učebnice pojednává: subjektů mezinárodního práva, mezinárodněprávní odpovědnosti a sankcí, pramenů mezinárodního práva, práva na sebeobranu a dalších.Bohatý výběr české i zahraniční odborné literatury seřazené podle jednotlivých částí je podkladem pro vypracování diplomových prací i pro postgraduální studium. Uživatelské pohodlí zvyšuje i podrobný jmenný i věcný rejstřík.Práce je určena především studentům právnických fakult, ale poslouží i pracovníkům mezinárodněprávní aplikační praxe.

Trávit čas knihou Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Mezinárodní právo veřejné - Iuridictum

Kniha Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou, 2.vydání (David, Bureš, Faix, Sladký, Svaček) - pravnickaliteratura.sk

Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou (Vladislav David ...

Učebnice Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou spojuje obecnou i zvláštní část mezinárodního práva veřejného v jeden vnitřně provázaný celek.Ve druhém vydání byly některé kapitoly zcela přepracovány, jiné rozšířeny, a některé podstatně zkráceny.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom/1. polrok
Denník slovenskej manželky
Tajomstvo a vražda
Čína
Za téj první vojny
Neúplná mozaika
Gastrointestinálna endoskopia
Popoluška a zafírový prsteň
Cesta čaje, mysl čaje
Český jazyk 5
Tabulky a informace pro daně a podnikání 2011
Pššt
Úspešná inteligencia
Medzinárodné finančné centrá
U stolu s Hankou Křížkovou