Príklady zo správneho práva procesného

Siracusalife.it Príklady zo správneho práva procesného Image
POPIS
AUTOR Zuzana Hamuľáková
VELIKOST SOUBORU 10,77 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2017
NÁZEV SOUBORU Príklady zo správneho práva procesného.pdf
ISBN 9788081687044

Učebnica je určená na výučbu praktických seminárov správneho práva procesného a obsahuje okrem praktických cvičení a úloh aj vybrané Konzultačné stanoviská Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vybrané judikáty súdov rôznych stupňov a vzory jednotlivých najčastejšie používaných inštitútov správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), ako aj v osobitných konaniach vedených podľa osobitných právnych predpisov. Zámerom autorského kolektívu bolo vytvoriť praktickú učebnicu s príkladmi pre študentov právnických fakúlt, pričom úlohy a príklady sú zamerané predovšetkým na orientáciu a prácu s jednotlivými príslušnými nekomentovanými právnymi predpismi a na aplikáciu teoretických vedomostí na príklady z praxe. Príklady sa sústreďujú na prácu nielen so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) ako všeobecným, relatívne nemenným procesným právnym predpisom pre správne konanie, ale aj s osobitnými zákonmi, pri ktorých sa správny poriadok aplikuje len podporne (subsidiárne), ako aj s právnymi predpismi, na ktoré sa správny poriadok neaplikuje ani subsidiárne a podliehajú osobitnému procesnému režimu. Mnoho úloh je zameraných aj na samostatné vypracovanie jednotlivých úkonov, podaní a inštitútov využívaných v správnych konaniach s cieľom pripraviť študentov na aplikačnú prax nielen v oblasti verejnej správy.

Príklady zo správneho práva procesného je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Zuzana Hamuľáková. Přečtěte si s námi knihu Príklady zo správneho práva procesného na siracusalife.it

Knihy > Odborná a náučná > Ekonomika a právo > Verejné ...

Vybrané zásady (nielen) správneho konania. Týmto príspevkom sa autor pokúsil zhrnúť a poskytnúť čitateľovi koherentnú analýzu súčasných poznatkov o obsahu, význame, podstate zásad aplikovaných v správnom konaní v užšom a širšom zmysle, ich vplyve na priebeh správneho konania a prejave v rámci jednotlivých inštitútov platnej právnej úpravy.

Príklady zo správneho práva procesného | iKniha.sk

Učebnica je určená na výučbu praktických seminárov správneho práva procesného a obsahuje okrem praktických cvičení a úloh aj vybrané Konzultačné stanoviská Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vybrané judikáty súdov rôznych stupňov a vzory jednotlivých najčastejšie používaných inštitútov správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Lagom – Tajemství spokojeného života
Jazdci časom: Dni predátorov
Zajačia rodinka
Metalex
Brouk - limitovaná edice
Eva Olmerová
Zlověstné oceány 1.
Podoby loutky
Encyklopedie psů
Mizející Beskydy
Sudoku do kapsy 1/2012
Star Trek: Imzadi
Osteopatie cílené uvolňování blokád
Poklad Čarodějky ze severu
Missa in C pre miešaný zbor, sláčikový orchester a organ (Partitúra)
Katastrálny zákon
Dětský mozek vysvětlený rodičům