Zákon o provozu na pozemních komunikacích.

Siracusalife.it Zákon o provozu na pozemních komunikacích. Image
POPIS
AUTOR Jan Štandera
VELIKOST SOUBORU 3,81 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2007
NÁZEV SOUBORU Zákon o provozu na pozemních komunikacích..pdf
ISBN 9788071796480

Publikace přináší výklad ke komplexní právní úpravě provozu na pozemních komunikacích. Komentář k jednotlivým ustanovením tohoto zákona vychází z dosavadních poznatků o aplikaci této poměrně nové zákonné právní úpravy a může tak sloužit jako aktuání pomůcka pro všechny účastníky silničního provozu. Svým obsahem je určen provozovatelům autoškol, žadatelům o řidičské oprávnění k výuce předpisů o provozu na pozemních komunikacích, zkušebním komisařům, držitelům řidičského oprávnění, dopravcům, zaměstnancům obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, zaměstnancům krajských úřadů a samosprávy, Policii ČR a obecné policii. Publikaci lze doporučit též advokátům, státním zástupcům i soudcům, stejně tak jako zaměstnancům pojišťoven, do jejichž působností patří likvidace pojistných událostí z titulu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích. je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jan Štandera. Přečtěte si s námi knihu Zákon o provozu na pozemních komunikacích. na siracusalife.it

Pravidla silničního provozu - Wikipedie

ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. HLAVA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ § 1 . Předmět úpravy . Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 47) a upravuje . a) práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích 1), b) pravidla provozu na pozemních komunikacích,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 361/2000 Sb. - Zákon o silničním ...

ČÁST PRVNÍ ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ § 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 47) a upravuje a) práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích 1), 1) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. § 2 Vymezení základních pojmů ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Výroba zo slamy
Domaľuj na karty: Na prázdninách
Kállay - Súvislosti
V zajatí snov 2: Zatmenie
WWW a vzdelávanie
Princípy chirurgie
Posledních 31 dní
Kognitívne vedy
Já a moje rodina
Obíď svoj deň
Ústavné právo Slovenskej republiky
Amélie zase zlobí
Kouzlo myslivosti na starých pohlednicích
Hovory s koněm
Fotbalové chuligánství
Červík Ervín (s podpisom autora)
Zázračné lieky prírody
Operácia Hádes
Itálie - severní Jadran, Pádská nížina