Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku

Siracusalife.it Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku Image
POPIS
AUTOR Pavla Maříková
VELIKOST SOUBORU 7,76 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2005
NÁZEV SOUBORU Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku.pdf
ISBN 8086119610

Přepracované a doplněné vydání.Hlavními podtituly této publikace jsou pojmy Ekonomická přidaná hodnota, Tržní přidaná hodnota a model CF ROI.Ekonomická přidaná hodnota (EVA) se v posledním období stala pojmem, kterému je ve světě podnikání věnována velká pozornost. Hlavní podněty vycházely počátkem devadesátých let ze Spojených států, v následujícím období na ně navazují další práce. Účelem této publikace je navázat na tyto texty a vysvětlit, že aplikace EVA je záležitost složitější, než se při prvním seznámení může zdát. Správné a především ekonomicky smysluplné použití ekonomické přidané hodnoty znamená, že se musíme vypořádat s řadou ekonomických a zejména pak účetních problémů. Přes všechna problémová místa přináší koncept EVA řadu výhod, a to jak při hodnocení výkonnosti podniků, tak při jejich oceňování. Hlavní výhodou při hodnocení podniků je skutečnost, že v podobě EVA získáváme nástroj, který kombinuje výsledek hospodaření s velikostí rizika, které je spojeno s dosahováním tohoto výsledku, a sbližuje tak veličinu účetní s pohledy kapitálového trhu a investorů.Dalším krokem ve vývoji teorie a praxe podnikového hospodářství, který je rozepsán v této knize, je metoda MVA (Market Value Added - tržní přidaná hodnota), vycházející z metody EVA.Vedle zmíněných modelů hodnocení se v posledních letech objevují zmínky o dalším specifickém modelu pro analýzu a oceňování podniku - o modelu CF ROI, o kterém v naší literatuře zatím mnoho napsáno nebylo. Tento model, který je spíše využíván americkými poradenskými společnostmi obsahuje řadu inspirativních myšlenek, proto je mu věnována rozsáhlá kapitola této publikace.Kniha dále obsahuje komplexní případovou studii na výpočet ukazatele EVA.Předkládaná publikace je vhodná jak pro ekonomické pracovníky v naší podnikové a podnikatelské sféře, tak pro studenty ekonomických fakult vysokých škol.

Hledáte knihu Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2005 a autorem je Pavla Maříková? Přečtěte si knihy online na našem webu siracusalife.it

PDF Hodnocení výkonnosti vybraného podniku

VAŇKOVÁ, L. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení výkonnosti podniku . Brno: Vysoké uení technické v Brnč ě, Fakulta podnikatelská, 2009. 80 s. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.

Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku

Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku (EVA, MVA, CF ROI) - druhé přepracované a rozšířené vydání. Mařík, M. - Maříková, P.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Objevujeme svět! Na stavbě
Stopa
Veľká kniha o motocykloch
Gabčíkovo 1:50 000 - turistická mapa č. 143
Praktický průvodce kreslení - Krajina
Nebezpečná minulost
Taká dlhá noc
Diverse
Povolání: ŠEDÁ
Základy společenských věd IV.
Slovenskí generáli 1939 - 1945
Nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
Babiččiny dobré rady
Vysoké Tatry 1:25 000 - turistická mapa č. 2
Didaktika matematiky I.