Film z hlediska autorského práva

Siracusalife.it Film z hlediska autorského práva Image
POPIS
AUTOR Jiří Hrabánek
VELIKOST SOUBORU 6,73 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2010
NÁZEV SOUBORU Film z hlediska autorského práva.pdf
ISBN 9788072017942

Publikace, která vznikla v souvislosti s pořádáním nízkorozpočtového filmového festivalu, vychází z praktických zkušeností autora a je zaměřena na vztah autorského práva k filmové tvorbě, resp. k dílům audiovizuálním, jakož i některým otázkám souvisejícím.Publikace se dělí do tří hlavních částí. V první, zvláštní části se mohou čtenáři formou otázek a odpovědí seznámit s úpravou práv k jednotlivým druhům nosičů, možnostmi digitalizace filmů, pořizování kopií filmů pro vlastní potřebu, úpravou práv k fotografiím z filmů, možnostmi bezplatně promítat filmy a jiné. V druhé, obecné části se čtenáři mohou seznámit s prameny právní úpravy, otázkami náhrady škody a trestněprávní a správněprávní ochrannou autorských práv, jakož i s některými jinými obecnými otázkami (např. licencemi typu Creative Commons). Závěrečná část obsahuje přílohy v podobě praktických smluvních vzorů: doložky o ochraně autorských práv ke smlouvě o dílo, obecné licenční smlouvy a smlouvy o pronájmu kopií filmů a smlouvy podlicenční.

Film z hlediska autorského práva je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jiří Hrabánek. Přečtěte si s námi knihu Film z hlediska autorského práva na siracusalife.it

Dokumentární film z hlediska autorského práva

Vedle autorského práva v užším smyslu jsou chráněna také tzv. práva, která souvisí s právem autorským, mezi která patří práva výkonného umělce k vlastnímu výkonu, práva výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, právo rozhlasového a televizního vysílatele a právo nakladatele.

Film z hlediska autorského práva - Nakladatelství Sagit, a.s.

Publikace zpracovává aktuální téma právní úpravy audiovizuální tvorby. Ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání autor reagoval na ohlasy čtenářů a rozšířil zejména poznámkový aparát, podrobněji vysvětlující některé použité instituty a pojmy, doplnil exkurz o cross-license smlouvách a zapracoval změny právní úpravy, zejména z oblasti evropského práva.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Královna diamantů
Kňazstvo ženy, Kňazstvo srdca
Dane, účtovníctvo, odvody 6/2016
Kdo šije u Podolské?
Egyptológia
Diva oliva
Vianoce podľa Svätého písma
Prokletí schwartzovy vily
Chytré karty - Angličtina Let’s talk about 1
Krvácajúce city
V síle je krása