Deprese a poruchy osobnosti

Siracusalife.it Deprese a poruchy osobnosti Image
POPIS
AUTOR Zuzana Vaculčíková Sedláčková
VELIKOST SOUBORU 10,93 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
NÁZEV SOUBORU Deprese a poruchy osobnosti.pdf
ISBN 9788024455907

V publikaci se autoři teoreticky zaměřují na možné faktory, které mohou hrát roli v etiopatogenezi a terapii depresivní poruchy, s důrazem na komorbidní poruchou osobnosti. Popisují jejich klasifikace, prevalenci, etiopatogenezi, diagnostiku, terapii a dále pak jak tyto dvě poruchy mohou vzájemně souviset. Rovněž představují konkrétní poruchy osobnosti a jejich komorbiditu s depresí. Výše uvedená témata rozebírají v kontextu dílčích studií, které se touto problematikou zabývají.

Trávit čas knihou Deprese a poruchy osobnosti! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Deprese a poruchy osobnosti a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

PDF Deprese a paranoidní porucha osobnosti - Solen

Psychických poruch nebyla ušetřena ani princezna Diana. Kvůli bulimii zvracela, trpěla na sebepoškozování a měla deprese. Její životopisci se dnes domnívají, že Diana byla obětí hraniční poruchy osobnosti. Nero

LÉČBA PORUCH OSOBNOSTI | jak léčit poruchu osobnosti ...

Vedle emočně nestabilních poruch osobnosti rozlišujeme i další poruchy osobnosti - paranoidní, schizoidní, disociální, histrionská, anankastická, anxiózní, závislá a poslední skupinou jsou jiné specifické poruchy osobnosti, které není možné zařadit do výše uvedených poruch. Diagnostika hraniční poruchy osobnosti

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Elektrotechnika
Poselství andělů
Zdravý chrbát
Moja prvá kabelka
Podnikové informační systémy
Příhody malého poníka
Úvod do rizikové analýzy přehrad
Historie česká
Izrael
Šťastný Per
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
Francúzska konverzácia + Le Slovaque pour vous
Co odnesl čas 1
Terapeutické intervence u dětí se syndromem zavržení rodiče
Umění závodit v dešti
Zdravý životní styl
Gomora
Život s cukrovkou