Smlouva o dílo

Siracusalife.it Smlouva o dílo Image
POPIS
AUTOR Zbyněk Pražák
VELIKOST SOUBORU 3,37 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2007
NÁZEV SOUBORU Smlouva o dílo.pdf
ISBN 8072016601

Kniha podrobně rozebírá současnou právní úpravu uzavírání smluv o dílo podle obchodního zákoníku. Vysvětluje aspekty procesu jejího uzavírání z pozice objednatele i zhotovitele. Zdůvodňuje, proč neexistuje obecně platný "nejlepší" vzor smlouvy, "nejlepší" možnost či "nejsprávnější" postup. Publikace obsahuje odkazy na množství judikátů Nejvyššího soudu ČR a zevšeobecnění vyplývající z odůvodnění judikátů. Autor zobecňuje konkrétní příklady z praxe, na nichž ukazuje správný přístup k uzavírání smluv o dílo, přičemž důvod vzniku problémů vznikajících kolem plnění smlouvy o dílo vidí zejména v nedostatečné přípravě obou stran při uzavírání smlouvy. Publikace rozebírá varianty určení ceny za dílo a způsobu její úhrady včetně způsobu dokončení díla a úhrady ceny při prohlášení konkurzu na majetek objednatele či zhotovitele. Dále popisuje možnosti stran smlouvy při vlastním provádění díla, jejich jednotlivá práva, možnosti kontroly objednatelem, odpovědnost zhotovitele, způsoby přebírání díla a v neposlední řadě též varianty realizace odstoupení od smlouvy o dílo a následky takového odstoupení. Kniha je určena zejména smluvním stranám smlouvy o dílo a jejich právním zástupcům.

Hledáte knihu Smlouva o dílo? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2007 a autorem je Zbyněk Pražák? Přečtěte si knihy online na našem webu siracusalife.it

Smlouva o dílo - vzor ke stažení zdarma - MUDr. Zbyněk Mlčoch

Smlouva o dílo vždy musí zahrnovat nějakou činnost jak s hmotným, tak nehmotným výsledkem (např. divadelní vystoupení). Vzor smlouvy o dílo musí mít všechny potřebné body. Náležitosti smlouvy o dílo jsou následující. Označení smluvních stran. Smlouva o dílo je závazkovým vztahem mezi objednatelem a zhotovitelem.

Smlouva o dílo | vzory.cz

Smlouva o dílo je typickým závazkovým vztahem, jenž nový občanský zákoník řadí, dle své systematiky, do části čtvrté mezi relativní majetková práva.Základní premisu, která charakterizuje smlouvu o dílo, nalezneme v § 2586.. Smlouvou o dílo se tedy zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Tarot pro začátečníky
Druhá nadace
Zdravý rozum v šachu
Atlas čínských dějin
Přehled teorií osobnosti
Kamenní andělé
Příliš velké sousto
Fenomén dobývání renty a jeho vliv na české veřejné finance
Casanova
Jiskra v popelu
S dětmi v přírodě
Slovensko II
Ťapík se učí znát barvy
Ohromující léčivá moc přírody
Posvátná místa buddhismu