Trh práce na Slovensku: Analýzy a prognózy

Siracusalife.it Trh práce na Slovensku: Analýzy a prognózy Image
POPIS
AUTOR Miroslav Štefánik
VELIKOST SOUBORU 10,79 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2014
NÁZEV SOUBORU Trh práce na Slovensku: Analýzy a prognózy.pdf
ISBN 9788071442325

Jeden z kľúčových cieľov hospodárskej politiky je spojený s riešením nerovnováh na trhu práce prostredníctvom alternatívnych nástrojov politiky trhu práce. Náklady nezamestnanosti obsahujú nielen finančnú stránku, ale aj spoločenskú a sociálnopolitickú dimenziu. Miera nezamestnanosti má rastúcu tendenciu v mnohých vyspelých krajinách a recesia, ktorá sa začala v roku 2008, iba výraznejším spôsobom zhoršila nerovnováhu na trhu práce. Publikácia ILO z roku 2014 s názvom Global Employment Trends, Risk of a Jobless Recovery (Trendy globálnej zamestnanosti, riziká oživenia ekonomiky bez vytvárania pracovných miest) naznačuje skutočnosť, že napriek ukončeniu globálnej recesie miera nezamestnanosti ostáva v mnohých krajinách na neudržateľnej úrovni. V kontexte Európskej únie sa predpokladá miera nezamestnanosti na úrovni 10,9 % v roku 2016 oproti 7,25 % pred začiatku krízy v roku 2007. Význam predvídania potrieb trhu práce je preto dôležitý najmä z aspektu zmapovania možných diskrepancií medzi ponukou pracovnej sily a dopytom po nej vzhľadom na špecifické formy povolaní a vzdelania bez ohľadu na príčiny týchto diskrepancií. Cieľom predkladanej monografie je preto predvídať potreby slovenského trhu práce do roku 2025, s úlohou poskytnúť obraz o povolaniach a kvalifikáciách. Zároveň monografia prináša širšie súvislosti potrieb trhu práce a poukazuje na možné riziká budúceho vývoja trhu práce na Slovensku.

Trávit čas knihou Trh práce na Slovensku: Analýzy a prognózy! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Trh práce na Slovensku: Analýzy a prognózy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Slovenské ženy na trhu práce - Analýzy a postrehy - Názory ...

K zrýchleniu prispeje najmä tvorba investícií v automobilovom priemysle a vo verejnom sektore. Tlak na trhu práce prinesie 47 tisíc nových pracovných miest, razantné zvýšenie miezd, no aj rýchlejší rast cien. V roku 2019 ekonomika ešte zrýchli vďaka exportu automobilového sektora, aby následne zvoľnila k svojmu potenciálu.

Prognózy vývoja na trhu práce pomôžu zlepšiť politiky ...

Dramatická situácia na americkom trhu práce, na ktorú poukázali čísla o vývoji nezamestnanosti z konca tohto týždňa, sa v nasledujúcom období pravdepodobne ešte zhorší. Uviedol to v nedeľu americký minister financií Steven Mnuchin.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek po novele zákona o účetnictví
Rodinná encyklopedie pečení
Byla prý docela hezká
Ryby raky
Hudební nauka 7
Gynekologie
Angličtina - otázky a odpovědi
Náhradní kluk
Zlaté dny v Mitfordu
Rosa mystica
Katechizmus Katolíckej cirkvi
Gréčtina - konverzácia
Malý poník
Navigátor
Milarepa
Velké spory na poli vědy
Kuchařské suroviny
Tvárová gymnastika ( Komplet - DVD + kniha )
Aj ekonómia je veda