Občiansky súdny poriadok

Siracusalife.it Občiansky súdny poriadok Image
POPIS
AUTOR none
VELIKOST SOUBORU 7,61 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
NÁZEV SOUBORU Občiansky súdny poriadok.pdf
ISBN 9788089350353

Základným prameňom civilného procesného práva ako relatívne samostatného právneho odvetvia slovenského právneho poriadku je Občiansky súdny poriadok (OSP), ktorý bol už veľakrát novelizovaný.Občianskoprávne veci podrobnejšie upravuje Občiansky súdny poriadok. Medzi občianskoprávne veci patria podľa tohto zákona veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, obchodno-právnych, pracovnoprávnych, rodinných a družstevných vzťahov, ako aj vzťahov sociálneho zabezpečenia, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány (§ 7 OSP). Do rúk sa Vám dostane úplné znenie zákona po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 388/2011 Z. z. s rozsiahlym komentárom a doplnenou judikatúrou zachytávajúci právny stav k 1. aprílu 2012.8. doplnené vydanie.

Trávit čas knihou Občiansky súdny poriadok! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Občiansky súdny poriadok a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Občiansky súdny poriadok - Wikipédia

Občiansky súdny poriadok. Ministerstvo spravodlivosti SR. Sekcia edičných činností, redakcia Slov-Lex

Zrušenie Občianskeho súdneho poriadku od 1.7.2016 a vplyv ...

Občiansky súdny poriadok . Piate, prepracované a doplnené vydanie Znenie zákona č. 99/1963 Zb. Publikácia Občiansky súdny poriadok s judikatúrou spracovaná netradičnou formou, ktorú zaiste oceníte vo Vašej každodennej práci, je jednou z viacerých publikácií edície nazvanej IUSTITIA.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Agenti bez vlasti
Na farme
Uzdravme se
Síť plná rybářů
Počítač v meste
Střední tanky I.
Ten pravý a predsa cudzí
500 hodin k vítězství
Kleopatra
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
Násilí na pracovišti
Skoroptev a takřkavka a dalších osmdesát básniček
Amsterdam
Obchodný zákonník / Obchodný register
Odysea X
Novelizovaný Zákon o prokuratúre
Ríša drakov