Správní řád

Siracusalife.it Správní řád Image
POPIS
AUTOR David Bohadlo
VELIKOST SOUBORU 5,57 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2008
NÁZEV SOUBORU Správní řád.pdf
ISBN 8071797845

Komentář ke správnímu řádu podává zevrubný výklad jednotlivých ustanovení, včetně jejich vazeb k nejdůležitejším souvisejícím právním předpisům, mezi které patří zejména soudní řád správní, zákon o přestupcích a stavební zákon. V komentáři jsou obsažený všechny informace potřebné pro orientaci v systematice tohoto rozsáhlého právního předpisu, u jednotlivých paragrafů jsou standardně uvedeny přehledy souvisejících ustanovení správního řádu, jiných právních předpisů a klíčové judikatury. Publikace obsahuje i ucelený přehled souvisejících právních norem a věcný rejstřík. Komentář, zpracovaný erudovanými autory, kteří mají zkušenosti ze své každodenní praxe, je určen pracovníkům správních orgánů, odborníkům vykonávajícím právnické profese, studentům právnických fakult a samozřejmě i účastníkům správního řízení, popř. dalším osobám dotčeným činností správních orgánů.

Trávit čas knihou Správní řád! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Správní řád a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Studijní pomůcky pro obecnou část ZOZ | Institut pro ...

Správní právo je odvětví veřejného práva.Jeho funkcí je regulovat společenské vztahy, které vznikají ve sféře a při výkonu veřejné správy, přičemž pod pojmem veřejná správa bychom měli rozumět správu věcí veřejných ve veřejném zájmu.. Dále upravuje působnost výkonné moci ve státě, činnost státu a veřejnoprávních korporací.

Správní řád | Odborné kurzy, semináře, ąkolení a ...

Správní řád Zákon 500/2004 Sb., správní řád Platnost od 24. 9. 2004 , účinnost od 1. 1. 2006

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Láska není slepá
Kočka, která měla 60 vousů
Jezdíme s vozem RENAULT R19 (1988 - 1994) - ovládání / obsluha / základní údržba
Populace Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace
Večerní modlitby s objetím
Případ vzácné tabatěrky
Rybníky České republiky
Geometria pre 4. ročník základných škôl
Poézia III. - Znamenie ryby
66. Bulletin Moravské galerie v Brně (2010)
Akutní koronární syndromy
Veľká detská encyklopédia - Encyklopédia prírody
Pes pro mě
Velitelovo děvče
Toskánsko na každý den
Len tak... (s podpisom autora)
Swing!
Lucianna