Ekonomie

Siracusalife.it Ekonomie Image
POPIS
AUTOR Robert Holman
VELIKOST SOUBORU 1,49 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2016
NÁZEV SOUBORU Ekonomie.pdf
ISBN 9788074002786

Tato dnes již velmi populární a úspěšná česká učebnice byla poprvé vydána v roce 1999. Kniha obsahuje základní kurz ekonomie, určený zejména pro bakalářský stupeň studia na vysokých školách. Šesté vydání přináší úpravu některých kapitol a dodatků a aktualizuje data a reálie české ekonomiky.Učebnice představuje zásadní odklon od abstraktní metody výkladu, která redukuje ekonomii na soubor obecných pouček, definic, rovnic a křivek a činí tak z ekonomie nudný a od reality odtržený předmět. Místo toho nabízí ilustrativní metodu výkladu, která představuje spojení a průběžné prolínání teorie s příklady, případovými studiemi a aplikacemi. Ukazuje tak čtenářům, že ekonomie není abstraktní věda, nýbrž že má bezprostřední vztah k podnikání a k politice, a umožňuje jim orientovat se ve složitém, ale zajímavém ekonomickém světě – ve světě lidí, nikoli ve světě vzorců a křivek.Text je rozčleněn do 31. základních kapitol (rámcový obsah):1. Člověk v tržním systému2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka3. Chování výrobce: náklady a nabídka4. Tržní rovnováha a efektivnost5. Směna, specializace a mezinárodní obchod6. Nedokonalé trhy, informace a podnikatelé7. Konkurence a regulace8. Zásahy státu do cen9. Poptávka po výrobních faktorech10. Nabídka výrobních faktorů a renta11. Nabídka práce a trh práce12. Nezaměstnanost13. Kapitál a úrok14. Investiční rozhodování15. Vlastnictví16. Externality17. Volné zdroje, volné statky a veřejné zdroje18. Veřejná volba19. Domácí produkt20. Spotřeba, investice a rovnovážný HDP21. Peníze a poptávka po peněžních zůstatcích22. Bankovní soustava, tvorba peněz a trh peněz23. Agregátní poptávka, agregátní nabídka a potenciální produkt24. Hospodářský cyklus25. Hospodářský růst26. Inflace27. Měnový kurz28. Platební bilance a zahraniční dluh29. Veřejné rozpočty a daně30. Rozpočtové schodky a státní dluh31. Měnová politika

Trávit čas knihou Ekonomie! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Ekonomie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Ekonomie | Knihy Grada

Vyberte si knihu z kategorie ekonomie v internetovém knihkupectví KOSMAS.cz. Jádrem správy daní je procesní zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Seznam otázek z ekonomie a účetnictví | Ekonomie-ucetnictvi.cz

Ekonomie otázky. Restrukturalizace účetní rozvahy. Fundamentální přístup se opírá o stejnou výsledovku jako přístup tradiční. V případě rozvahy tomu ale tak není. Fundamentální přístup vychází z ekonomické rozvahy, která se od účetní rozvahy liší jak věcně, tak formálně. Věcně...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Piráti
Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu
Dinosauři
Sedm poselství
Shrek (slovenský jazyk)
Komorní hudba
Souhvězdí a znamení
Hluchoslepota v cirkvi
Posledních 100 dnů
Ošetřovatelství IV/2
Tichý kút
K2
Sedmijazyčný slovník vulgarizmů
Ľadové kráľovstvo: 2 nové príbehy
Slovenská republika 1:400 000
Hitlerova olympiáda
Království stínů