Velká kniha anglické gramatiky

Siracusalife.it Velká kniha anglické gramatiky Image
POPIS
AUTOR none
VELIKOST SOUBORU 3,20 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2006
NÁZEV SOUBORU Velká kniha anglické gramatiky.pdf
ISBN 8025114551

Velká kniha anglické gramatiky vznikala v období dvou let, autorský tým Anglictina.com jí věnoval tisíce pracovních hodin. Autoři se snažili vytvořit učebnici, jež bude srozumitelná, která pomůže studentovi angličtiny co nejsnadněji látku pochopit, následně ji procvičit tak, aby si ji bezpečně osvojil. To nebrání tomu (právě naopak), aby příklady byly vtipné a zábavné! Přitažlivý, živý výklad doplněný atraktivními ilustracemi pomůže, aby si student "suchá" pravidla zapamatoval na dlouho.Učebnice i cvičebnice jsou určeny pro začátečníky i mírně pokročilé.Je sestavena tak, aby ji mohli používat jak samouci, tak i učitelé a žáci v učebnách jazykových škol.Najdete v ní všechny důležité okruhy, které pod gramatiku spadají. Pro příklad uvádíme jen některé z nich:* přítomný čas průběhový* přítomný čas prostý* vlastnictví* pravidelná a nepravidelná slovesa* minulý čas prostý i průběhový* předpřítomný čas* vazba "going to"* modální slovesa* vazby "there is, there are, it is"* otázky s "who, what, which"* fráze s infinitivem* gerundium* vazby se slovesem "go"* přivlastňovací zájmena* zvratná zájmena* jednotné a množné číslo podstatných jmen* počitatelná a nepočitatelná podstatná jména* členy určité i neurčité* ukazovací zájmena* záporná a neurčitá zájmena* přídavná jména a jejich stupňování* příslovce* předložky* slovosled* podmínkové věty* vztažné věty* pravidla pravopisu* výslovnost Na CD najdete stovky interaktivních cvičení především formou doplňování. Ověříte si tak, jak jste anglickou gramatiku skutečně zvládli.

Hledáte knihu Velká kniha anglické gramatiky? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2006 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu siracusalife.it

Přehled anglické gramatiky - Petr Kupka | Knihy Dobrovský

Publikace k procvičení a ověření znalostí anglické gramatiky •dvě úrovně obtížnosti - pro mírně pokročilé a pro středně pokročilé •245 cvičení pokrývajících všechny důležité oblasti anglické gramatiky •dělení kapitol podle jednotlivých gramatických celků •velká pozornost věnována slovesným časům,

Kniha: Velká kniha anglické gramatiky (Computer Press ...

Velká kniha anglické gramatiky vznikala v období dvou let, autorský tým Anglictina.com jí věnoval tisíce pracovních hodin. Autoři se snažili vytvořit učebnici, jež bude srozumitelná, která pomůže studentovi angličtiny co nejsnadněji látku pochopit, následně ji procvičit tak, aby si ji bezpečně osvojil.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Čeština na každý den
Sudoku
Metrologie
Strážce duší
Dejepis 2 (Učebnica pre 7. ročník základných škôl)
Evangelium prokletých
Nová země
Zlé peniaze
Naturalizace filosofie v minulosti a současnosti
Obrázkový slovníček - Angličtina
Balanced scorecard
Jak a proč postavit vinný sklep
Insolvenční řízení
Hodina po půlnoci
Něžný nůž