Česká paměť

Siracusalife.it Česká paměť Image
POPIS
AUTOR Lubomíra Hédlová (editor)
VELIKOST SOUBORU 5,58 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
NÁZEV SOUBORU Česká paměť.pdf
ISBN 9788020024114

Můžeme hovořit o české paměti, a pokud ano, jaká je a co ji utváří? Kolektivní monografie připravená pracovníky Památníku Lidice a tvořená autorskými texty renomovaných historiků se ve třech různých rovinách zabývá zkoumáním paměti v souvislosti s českými dějinami. Knihu uvozuje příspěvek Miroslava Hrocha otevírající otázku paměti a historického vědomí v kontextu národní pospolitosti, jež nabízí prostor k hlubším úvahám o vztahu minulosti a současnosti. V první části se autoři zaměřují na české dějiny v paměťové kultuře a pojmenovávají specifické historické příběhy, které český národní příběh vytvářejí, nebo jsou z něj naopak vyloučeny. Rovněž politika paměti a kulturní politika jsou neodmyslitelnou součástí výzkumu paměti a představují legitimní pole pro nejrůznější formy a strategie vyrovnávání se s minulostí. Příspěvky ve druhé tematické části tak poskytnou vhled do světa na pomezí historie, politiky a sociologie. Interakci paměti a její úlohy ve společnosti nabídne závěrečná, třetí část knihy, jež je věnována minulým a současným formám prezentace moderních dějin širší veřejnosti v podobě muzejních expozic a jejich vlivu na utváření národní identity. Česká paměť poskytuje vhled do práce dvanácti historiků a politologů, renomovaných odborníků a mladých badatelů, působících v Čechách i v zahraničí. Jejich osobitý často rozmanitý přístup k analyzované látce ukazuje možnosti při zkoumání paměti a paměťových tradic v českém prostředí.

Trávit čas knihou Česká paměť! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Česká paměť a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Česká paměť (Radka Šustrová, Luba Hédlová) | Detail knihy ...

Česká paměť poskytuje vhled do práce dvanácti historiků a politologů, renomovaných odborníků a mladých badatelů, působících v Čechách i v zahraničí. Jejich osobitý často rozmanitý přístup k analyzované látce ukazuje možnosti při zkoumání paměti a paměťových tradic v českém prostředí.

ČESKÁ : Česká paměť

Česká paměť: Stádlec, přemístěný most, Přístup k vlastní minulosti je jedním z mála způsobů, jak poznat kulturní úroveň národa.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Kolja... to neznáte mého psa!
1. dobrodružstvá žiačika Mudráčika
Mystická cesta ke kosmické síle
Minulá budoucnost/Past Future
Chcem len tvoje dobro
...a vztáhl pak ruku na bližního svého
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
Neuropsychologická baterie Psychiatrického centra Praha
Skaza Urdisu
Co nás nezabije...
Průvodce vínem
Keltové
"Vienok je môj život"
Milan 1:10 000
Zákusky
Třetí světová válka
Novelizovaný Zákon o slobode informácií