Databázové systémy - Základy databázových systémov

Siracusalife.it Databázové systémy - Základy databázových systémov Image
POPIS
AUTOR Matúš Chochlík
VELIKOST SOUBORU 3,95 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2008
NÁZEV SOUBORU Databázové systémy - Základy databázových systémov.pdf
ISBN 9788080708207

Druhý diel knihy je nadväzujúci na prvý s tým, že z prvého dielu je zachovaná časť kapitoly o jazyku SQL, čo umožní túto časť používať úplne samostatne. Obsahuje viacero kapitol, ktoré sprevádzajú čitateľa cez relačnú integritu, relačnú algebru a normalizáciu dátového modelu, popisuje podstatné časti jadra databázového systému, ktoré zabezpečuje správu transakcií a princípy zabezpečenia ich paralelného spracovania, venuje sa distribuovaným databázovým systémom. Samostatná časť je úvodom do jazyka XML, ktorý sa v súčasnej dobe veľmi využíva vo väzbe na databázové systémy hlavne kvôli aplikáciám v prostredí internetu a intranetu a obsahuje návody ako využívať databázové systémy pri tvorbe aplikácií v rôznych programovacích jazykoch.Kniha obsahuje prílohy, v ktorých je uvedený základný popis práce s databázovými systémami Oracle, Informix a PostgreSQL, ich systémových tabuliek a spôsob importu a exportu dát do týchto databázových systémov. Ďalšia z príloh obsahuje vzorovú databázu vrátane dátového modelu a schémy. Táto databáza je použitá vo väčšine príkladov uvedených v knihe.Karol Matiaško

Hledáte knihu Databázové systémy - Základy databázových systémov? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je Matúš Chochlík? Přečtěte si knihy online na našem webu siracusalife.it

Organizácia cvičení a podmienky udelenia zápočtu

Sieťové databázové systémy - základná char., druhy sieťových DB systémov Databáza je považovaná za základ informačného systému podnikov ale aj iných organizácií. Typy databázových systémov: 1. znakovo orientované: a) hierarchické b) relačné 2. objektovo orientované Najznámejšie databázové systémy:

Databázové systémy - Základy databázových systémov - Karol ...

Databázové systémy Obsah tém. * Základná organizácia súboru na vonkajšej pamäti. * Architektúry databázového systému. * Databázové modely - sieťový,hierarchický, relačný * Konceptuálne modelovanie - E-R modely. * Pojem dotazu, dotazovacieho jazyka. * Relačný kalkul a algebra. * Základy SQL. * Metódy návrhu relácií

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Van Gogh
Nana
Instinkt dravce
Barbie Dreamtopia: Vybarvuj, čti si nalepuj
Úvahy na prahu tisíciletí
Kým dopadnem
Disney princezny - Razítkovánky
Herecké balady
Troufalost
Chaloupkova Moderní zdravá kuchařka
Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých