Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví

Siracusalife.it Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví Image
POPIS
AUTOR Michal Králík
VELIKOST SOUBORU 9,26 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2010
NÁZEV SOUBORU Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví.pdf
ISBN 9788073575656

Tento Přehled judikatury nabízí rozsáhlý výběr rozhodnutí soudů k podílovému spoluvlastnictví, které přináší v praktickém životě značné množství problémů. Judikatura tohoto svazku řeší otázky hospodaření se společnou věcí, převodů spoluvlastnického podílu, zrušení spoluvlastnictví a vzájemného vypořádání a zrušení spoluvlastnictví.Rozhodnuti jsou opatřena výstižným názvem, podrobnými identifikačními údaji o jednotlivých rozhodnutích i uvedením příslušných ustanoveni rozhodných právních předpisů, což usnadňuje jak jejich vyhledávaní, tak také práci s jednotlivými rozhodnutími. Do přehledu byla zařazena použitelná judikatura vztahující se již k obecnému zákoníku občanskému přes judikaturu k tzv. střednímu občanskému zákoníku až po judikaturu ke stávajícímu občanskému zákoníku. Pro komfort čtenáře je u některých rozhodnutí uvedeno i několik zdrojů, ve kterých bylo příslušné rozhodnuti uveřejněno; v takovém případě zpracované rozhodnuti vychází ze zdroje uvedeného na prvním místě.

Trávit čas knihou Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Přehled Judikatury

Praha : C. H. Beck, 2009 Králík, M. Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví, v tisku pro nakladatelství ASPI, předpoklad vydání - jaro 2010 Podílové spoluvlastnictví a dobré mravy Nepoužitelnost § 3 odst. 1 ObčZ 1) Řízení končící vydání konstitutivního rozhodnutí - řízení o zrušení a ...

Prehled judikat ve vec druzst | Sleviste.cz

Vypořádání spoluvlastnictví je v českém právu stále aktuální otázkou. Od roku 2014 byly do českého právního řádu zavedeny některé nové instituty (jako například odklad vypořádání spoluvlastnictví) a byla vydána některá poměrně zásadní soudní rozhodnutí. Tento článek se zaměřuje právě na tyto nové poznatky.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Runová haiku
Křížem krážem hurá za ní
Miloš Cvach: Není to socha!
Hadí princ
Tristanská občanská válka
Československá legie v Rusku 1914 - 1920
Tajemné stezky - Poolšavím cestou králů i špehýřů
Němčina (nejen) pro samouky
Anatomie pro trénink svalové síly a vytrvalosti
Kožní nemoci
Příběhy z jižních Čech - Lipensko