Zmeny v spravodajských službách

Siracusalife.it Zmeny v spravodajských službách Image
POPIS
AUTOR Igor Cibula
VELIKOST SOUBORU 2,20 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ none
NÁZEV SOUBORU Zmeny v spravodajských službách.pdf
ISBN 0

V zhode s našimi spoločnými cieľmi dňa 4. decembra 2007 sa v priestoroch Bratislavskej vysokej školy práva uskutočnilo sympózium na tému Zmeny v spravodajských službách. Na podujatí bolo prítomných 118 účastníkov, medzi ktorými boli 7 bývalí riaditelia spravodajských služieb – vrátane hostí z Českej republiky a Maďarskej republiky, ďalej poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, zástupcovia Ústavu pamäti národa, spravodajskí experti, predstavitelia BVŠP, študenti z tejto vysokej školy, pedagógovia z iných vysokých škôl a novinári.Zborník príspevkov z tohto podujatia by mal poslúžiť ako študijná pomôcka pre odbornú i laickú verejnosť, aby sa mohla kompetentnejšie orientovať v zložitej problematike spravodajských služieb. Určite môže inšpirovať aj k novým pohľadom na aktuálne témy, ktorými sa zaoberajú nielen experti v spravodajskej komunite, ale tiež širšia akademická obec, vrátane študentov. PhDr. Igor Cibula, predseda Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov

Hledáte knihu Zmeny v spravodajských službách? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno none a autorem je Igor Cibula? Přečtěte si knihy online na našem webu siracusalife.it

ZMENY V PLATOBNÝCH SLUŽBÁCH - PSD2 | Xprávo.eu

Publikácia: Ústavné právo / Zmeny v spravodajských službách Oblasti práva : Správne právo / Informácie, informačný systém / Informačná služba; Ochrana údajov; Obrana štátu, armáda, vojenské právo / Bezpečnosť a obrana štátu

Zamestnávatelia kritizujú zmeny v službách zamestnanosti ...

V Slovenskej republike boli tieto zmeny zapracované do novely zákona č. 492/2009 Z. Z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom od 13. januára 2018 (ďalej len „zákon o platobných službách"). Hlavné zmeny v oblasti platobných služieb 1. Platobné príkazy a inštrukcia k poplatkom

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Záhada tajného dopisu
Bitky, ktoré zmenili históriu
Precvičovanie pravopisu 7
CO BY KDYBY... Popelka neobula střevíček
Podoby života
Děti Arménie
Deutsch für deinen job - Němčina pro řemesla a služby
Ako žiť vo vesmíre
Hlboko v lese
Pevné břicho
Umění milovat
Zločin
Odstřelovač v akci