Mluvme česky / Let´s speak Czech

Siracusalife.it Mluvme česky / Let´s speak Czech Image
POPIS
AUTOR none
VELIKOST SOUBORU 4,53 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2013
NÁZEV SOUBORU Mluvme česky / Let´s speak Czech.pdf
ISBN 9788025306734

Gramatika (gramatika a testy)Česko-anglická učebnice češtiny pro cizince, která nabízí pevný rámec pro organizaci výuky i prostor pro osobitou výuku.Pro všechny, kteří se chtějí naučit opravdu dobře česky.Lze ji používat samostatně a jako součást kompletu; tematicky, lexikálně i gramaticky provázaná s učebnicemi Konverzace a Čítanka.- 40 lekcí rozdělených do 8 bloků- výklad s přehlednými tabulkami- cvičení souhrnná i zaměřená na konkrétní gramatické jevy- kontrolní testy- český a anglický rejstřík- dvojjazyčný výklad české gramatiky- příklady z praxe- upozornění na nepravidelnosti české gramatiky

Mluvme česky / Let´s speak Czech je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Mluvme česky / Let´s speak Czech na siracusalife.it

Mluvme česky - Let´s speak Czech - Čítanka kniha online ...

Dobiáš, Dalibor: Mluvme česky : začátečníci = Let's speak Czech! : beginners, 2010 Název: Mluvme česky : začátečníci = Let's speak Czech! : beginners

Mluvme česky - Šance Dětem

Sada obsahuje 6 přehledně uspořádaných anglicko-českých tabulek: - podstatná jména - přídavná jména a číslovky - zájmena - slovesné časy a slovesný způsob - nepravidelná slovesa, vid, slovesné vazby a slovosled - vyjádření času a prostoru Tabulky doplňují učebnici Mluvme česky / Let's Speak Czech a dobře ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Za Boha, vlasť a slobodu!
Modlitba znechuteného
Řád templářů
Slon a mravenec
Príbeh o Áste
Človek - práca - nezamestnanosť
Rok 1989 v Plzni a západních čechách
Podstata kameňolomu
O zasvätenom panenstve
Moje kozičky
Krize eurozóny a dluhová krize vyspělého světa
Dějiny židovského národa