Mluvnice současné češtiny I.

Siracusalife.it Mluvnice současné češtiny I. Image
POPIS
AUTOR Václav Cvrček
VELIKOST SOUBORU 5,83 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
NÁZEV SOUBORU Mluvnice současné češtiny I..pdf
ISBN 9788024628127

Předkládaná Mluvnice současné češtiny autorů působících na různých ústavech Univerzity Karlovy je po téměř patnácti letech novým pokusem o stručný a srozumitelný popis našeho mateřského jazyka. Mluvnice je koncipována jako dvoudílná, přičemž první díl zahrnuje poučení mj. o zvukové stránce jazyka, slovní zásobě, slovotvorbě, tvarosloví, stylistice a psací soustavě (druhý díl pak bude věnován větné skladbě). Jako vůbec první popis svého druhu se mluvnice pokouší systematicky zachycovat rozdíl mezi mluvenou a psanou češtinou, a to na základě rozsáhlých dat z Českého národního korpusu. Výsledkem je materiálově založená moderní publikace, která nepodává obraz o tom, jak by jazyk vypadat měl, ale o tom, jak skutečně mluvíme a píšeme. Čtenář si tak může sám udělat obrázek o tom, jaké způsoby vyjadřování jsou obvyklé a vhodné pro určitou situaci a které prostředky jsou naopak nevšední či v daném kontextu nepreferované.Ve druhém vydání doznal text Mluvnice současné češtiny 1 jen minimum změn. Nejpodstatnější odlišností oproti edici předchozí je inovovaná grafická podoba celé knihy. Vedle toho bylo provedeno několik spíše drobnějších korekcí v textu samotném (opravy některých formulací).

Hledáte knihu Mluvnice současné češtiny I.? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Václav Cvrček? Přečtěte si knihy online na našem webu siracusalife.it

Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny by Libuše ...

CVRČEK, Václav. Mluvnice současné češtiny. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2010. 353 s. ISBN 9788024617435.

O projektu | Elektronická mluvnice současné angličtiny

Hledáte Mluvnice současné češtiny 2 od Jarmila Panevová? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Křížovky s Ulicí
Budoucnost konkurence
Tajuplný ostrov
Šestý smysl Dáši Koulové
Rytíři a jejich život
Jak (ne)vyhodit školu do povětří 2
Zbierka príkladov z mikroekonómie
Sociálna práca v školstve
... viděl jsem tě růst
Buddhismus II
Urinoterapie a biorytmologie
Hvězdy NHL 2011
Vize tržního úspěchu
Preč!