Slovenská republika 1939 - 1945

Siracusalife.it Slovenská republika 1939 - 1945 Image
POPIS
AUTOR Martin Lacko
VELIKOST SOUBORU 4,78 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2008
NÁZEV SOUBORU Slovenská republika 1939 - 1945.pdf
ISBN 9788080464080

Kontroverzné a najviac diskutované, zatracované, ale i vyzdvihované obdobie Slovenskej republiky 1939 - 1945 vyvoláva dodnes búrlivé diskusie. Neutíchajúci záujem o túto etapu slovenských dejín dokazuje, že aj zdanlivo prežitá história preniká v rôznych podobách do súčasnosti a dokáže rozvíriť hladinu verejného a spoločenského života. Pohľad historika Martina Lacka je jedným z možných pohľadov na toto obdobie. Nadväzuje na staršie snahy historikov o seriózne zhodnotenie pozitív i negatív, bez politizácie a zbytočných emócií. Nevyhýba sa ani problematickým témam, ktoré sa usiluje podávať objektívne. Populárno-náučná publikácia môže poskytnúť laickej, ale aj odbornej verejnosti komplexný náhľad politických pomerov, režimu, atmosféry a života v tomto období. Štylisticky zrozumiteľný text zvyšuje pútavosť a atraktívnosť titulu. Práce o prvej SR, ktoré u nás vyšli po roku 1989, môžeme rozdeliť zhruba do dvoch skupín. Jedny sa usilujú glorifikovať tento štátny útvar, druhé zatracovať alebo démonizovať. Preto treba uvítať prácu Martina Lacka, v ktorej sa snaží podať objektívny, stručný a pritom ucelený obraz diania v prvom štátnom útvare Slovákov.Prof. PhDr. Karol Fremal, Csc.Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciMartinovi Lackovi sa podarilo na veľmi dobrej obsahovej úrovni zachytiť všetky najvýznamnejšie problémy, s ktorými Slovenská republika (1939 - 1945) zápasila. Monografia má v mnohých oblastiach priekopnícky charakter a možno vzbudí mnohé diskusie a polemiky. To je však na práci Martina Lacka veľkým pozitívom. Jeho diela nezapadajú prachom, ale sa o nich v historickej obci vie. PhDr. PaeDr. Karol Janas, PhD.Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Trávit čas knihou Slovenská republika 1939 - 1945! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Slovenská republika 1939 - 1945 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Seznam prezidentů Slovenska - Wikipedie

Slovenská republika (slovensky Slovenská republika, v roce 1939 Slovenský stát, slovensky Slovenský štát), známá též jako první Slovenská republika, byl samostatný stát, který se na území dnešního Slovenska rozkládal v letech 1939 až 1945.Jeho sousedy byly nacistické Německo (hranice s Rakouskem, tehdy tzv. Ostmark, hranice s Protektorátem Čechy a Morava a později ...

Slovensko v rokoch 1938 - 1945 | Múzeum Slovenského ...

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1939-1945: číslo popis citace r stav vyvolávací ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Lekce lásky
Bylinky malej čarodejnice
Rodinné domy jar/leto 2016
Vybrané otázky práva pro arts management
Zen 2
Soudní lékařství pro právníky
Miluj sám sebe
Degas, tanec a kresba
Základy přírodovědného vzdělávání - Ekologie a životní prostředí pro SOŠ a SOU
Bible pletení
Odhodlaný Chase - Texaská trilogie
Krása stromů
Vybrané kapitoly z práva EU
Záchvevy motýľa v digitálnom čase
Mnohem menší dareba, než jste čekali