Alergie a astma

Siracusalife.it Alergie a astma Image
POPIS
AUTOR Jiří Novák
VELIKOST SOUBORU 7,89 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
NÁZEV SOUBORU Alergie a astma.pdf
ISBN 9788024743905

Atopickým onemocněním v těhotenství trpí obecně 30 % žen, z toho alergickou rýmou 20 % a průduškovým astmatem 12-14 % žen. Tato monografie pojednává o diagnostice a léčbě těchto chorob v graviditě na základě doporučení, vypracovaných pracovní skupinou Národního institutu zdraví (NIH) v Bethesdě. Národní program o edukaci a prevenci astmatu vychází z medicíny založené na důkazech a předkládá doporučení pro léčbou dlouhodobou i pro zvládání akutních stavů. Doporučení se týká také onemocnění, které astma často doprovázejí a mají podstatný vliv na jeho zhoršení (rýma, sinusitis a gastroezofageální reflux). Kapitoly o péči v graviditě jsou doplněny také o přípravu těchto pacientek k porodu.Druhá část knihy se věnuje nejdůležitější součásti medicíny, tj. prevenci alergie a astmatu. Vychází opět z mezinárodního doporučení Světové alergologické organizace (WAO) založeného na důkazech, doplněné dalšími novými poznatky. Opatření primární prevence by měla být uskutečněna již v průběhu gravidity a plynule přecházet do časných údobí života dítěte. Neméně důležitá je prevence sekundární (zábrana rozvoje onemocnění již u atopického jedince) a prevence terciární, která se týká zábrany zhoršení již existujícího onemocnění. Se stoupajícím nárůstem alergie a astmatu v populaci bude také stoupat počet těhotných žen trpícími těmito chorobami a jejich dětí, které budou v riziku jejich vzniku. Předkládaná kniha nám pomůže se lépe v problematice orientovat a zajistit správnou péči.

Trávit čas knihou Alergie a astma! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Alergie a astma a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Allergic asthma | definition of allergic asthma by Medical ...

Allergens are substances that cause an allergic reaction. Allergens can enter the body by being inhaled, swallowed, touched or injected. More than 25 million people in the US have asthma, and allergic asthma is the most common type, affecting around 60% of people with asthma. Both allergic and non-allergic asthma have the same symptoms, such as ...

Facts About Allergy-Induced Asthma - Healthline

If it seems that year-round, indoor allergens trigger your asthma, your health care provider may recommend allergy testing. 1 Examples of these kinds of allergens are dust mites, pet dander, and cockroaches.. Allergic asthma is the most common asthma type. 2 For people with allergic asthma, contact with an allergen sets off the immune system. Your body begins to produce antibodies called IgE ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Krásna
Francouzská slovíčka a fráze
Soukromé právo na cestě
Šumava - Klatovsko (turistická mapa)
Žena a právo
Hostina pro vrány 2 (kniha čtvrtá)
Pražské egyptologické studie VII/2010
Vzorný syn
Emancipátor
(Ne)obyčejný kluk
Farmakoterapie bolesti
Hřích a zatracení
Aerodynamika, konstrukce a systémy vrtulníků - Studijní modul 12
Vyšetrovateľka
Paulus