Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry

Siracusalife.it Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry Image
POPIS
AUTOR Mária Nogová
VELIKOST SOUBORU 3,41 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
NÁZEV SOUBORU Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry.pdf
ISBN 9788081403927

Každý z testov v pracovnom zošite Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry je tematicky vyvážený – obsahuje učivo z jazykovej, slohovej a literárnej zložky.Pracovný zošit Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry je určený pre žiakov 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka osemročných gymnázií ako pomôcka na:overenie úrovne čitateľských a jazykových kompetencií,precvičovanie schopnosti žiakov porozumieť a interpretovať rôzne druhy textov,zopakovanie učiva z jazykovej, slohovej a literárnej zložky SJL,zdokonalenie získaných teoretických vedomostí a interpretačných zručností,osvojenie si práce s formou a typmi úloh obdobnými s úlohami Testovania 9.Koncepcia pracovného zošita Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry je zostavená tak, aby žiak prostredníctvom kľúča správnych odpovedí na konci publikácie dostal okamžitú spätnú väzbu na dosiahnutú úroveň svojich vedomostí.4. vydanie rok 2019

Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Mária Nogová. Přečtěte si s námi knihu Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry na siracusalife.it

Balíček Príprava naTestovanie 9 | Taktik.sk

Monitor 9: Špecifikácia deviatakých testov 2020 - 1. a 2 apríl 2020 (streda, štvrtok) Informácie Testovanie 9-2020. Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry, MJL a UJL T9-2020 NOVÉ!; Špecifikácia testu z matematiky T9-2020 NOVÉ!; Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry T9-2020 NOVÉ!

Testovanie 9 Testy zo slovenského jazyka a literatúry pre ...

Pracovný zošit Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry obsahuje typ a charakter úloh, ktoré zohľadňujú požadovanú úroveň získaných teoretických vedomostí a zručností v práci s textom a informáciami, ktoré si má osvojiť žiak 9. ročníka na hodinách slovenského jazyka a literatúry počas štúd

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Billy Connolly a jeho Route 66
Králičí hody
Měsíc dalekohledem
Šmíca
Zvieratá
Skupinové hry pro rozvíjení sebeúcty
Velké postavy východního myšlení
Manželia, dvaja „blázni , ktorí ešte veria v lásku
Pediatrie II
Věda o člověku a tradice
Maľovaná abeceda
Koza rohatá a iné rozprávky
Magorova summa I.
Veľká kniha o malých tvoroch (kniha + aktivity s nálepkami)
Smiešne zvieratká pre chlapcov a dievčatká
Jezuitské divadlo
Krízové riadenie podnikov
Recepty prastarej matere