Zákon o priestupkoch

Siracusalife.it Zákon o priestupkoch Image
POPIS
AUTOR Peter Potásch
VELIKOST SOUBORU 1,86 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2016
NÁZEV SOUBORU Zákon o priestupkoch.pdf
ISBN 9788081550614

Zákon o priestupkoch vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX.Tento komentár určite nie je – z hľadiska časového – prvým komentárom na našom trhu, ale toho času prvý komentár so znením účinným od 1. 1. 2016.Autorský kolektív, ktorý túto publikáciu predkladá odbornej verejnosti, verí, že práve zameranie a doterajšie pracovné aktivity jednotlivých členov autorského kolektívu budú cieľovou skupinou tejto knihy vnímané ako „benefit“ komentára.V autorskom kolektíve komentára sú totiž zastúpení odborníci z akademickej sféry, ale napr. aj príslušníci Policajného zboru, prokuratúra a tiež aplikačná prax verejnej správy (prostredníctvom zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky). Každý člen autorského kolektívu disponuje niečím, čo môže predstavovať akúsi výhodu alebo pridanú hodnotu. Súčasťou autorského kolektívu sú aj osoby, ktoré sa aktívne spolupodieľali na normotvornej činnosti niektorých ustanovení zákona o priestupkoch, čo v konečnom dôsledku je ďalším faktorom preukazujúcim kvalitu tohto diela.Na jednotlivé inštitúty zákona o priestupkoch sa autori pozerajú z niekoľkých aspektov a v nejednom prípade sa dokonca odkláňajú aj od štandardných („zaužívaných“) interpretácií.Čitateľom poskytuje komentár okrem samotného znenia zákonných noriem aj informáciu o súvisiacich predpisoch (k jednotlivým ustanoveniam), pričom pri niektorých ustanoveniach je odkaz na súvisiace predpisy na úrovni označenia osobitných zákonov, pri iných ustanoveniach až dokonca na úrovni konkrétnych ustanovení z osobitných predpisov; ďalej informácie o súvisiacich ustanoveniach v rámci zákona o priestupkoch, samotný komentár ku konkrétnemu zákonnému ustanoveniu a v neposlednom rade aj výber z rozhodovacej činnosti súdov (slovenských aj českých).Komentár si nájde svoju cieľovú skupinu aj z dôvodu, že výklad k jednotlivým ustanoveniam zákona presahuje rámec priestupkového práva, resp. správneho trestania, čo v tomto smere môže byť dobrou pomôckou – napr. aj v rámci súdnictva alebo pri priamom výkone verejnej správy.V rámci komentárov autori uvádzajú (pri niektorých priestupkoch) aj modelové situácie, ktoré sú svojou povahou primárne určené študentom vysokých škôl (najmä práva, verejnej správy a pod.), čím sa kniha stáva aj vhodnou učebnou pomôckou.

Zákon o priestupkoch je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Peter Potásch. Přečtěte si s námi knihu Zákon o priestupkoch na siracusalife.it

Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch 372/1990 ...

Všechny informace o produktu Kniha Srebalová Mária - Zákon o priestupkoch. Komentár, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Srebalová Mária - Zákon o priestupkoch. Komentár.

372/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch

Všechny informace o produktu Kniha Srebalová Mária - Zákon o priestupkoch. Komentár, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Srebalová Mária - Zákon o priestupkoch. Komentár.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Já se generálem nenarodil
Čínština pro samouky
Léčebný kód
České osobnosti
Éterista
Baráky
Nylonový svet
Feminine mystique
Bez viny
Princezné 2 - Maľuj vodou
Moje nezbedné štěně 4
Slovensko-anglický právny slovník
Zlá hodina
Chebsko v raném středověku
Hračky z prírody po celý rok
Profesorské hrátky