Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů

Siracusalife.it Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů Image
POPIS
AUTOR Jiří Jelínek
VELIKOST SOUBORU 9,59 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
NÁZEV SOUBORU Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů.pdf
ISBN 9788075020666

Publikace podrobně vykládá všechny otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Třetí, aktualizované a podstatně přepracované vydání reaguje především na změny legislativy, počínaje přijetím nového trestního zákoníku a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, přes řadu změn trestního řádu (včetně zavedení institutu dohody o vině a trestu a ochranu obětí trestných činů) až po změnu či přijetí dalších právních předpisů i z oblasti mimo trestní právo (např. rekodifikace soukromého práva).V první části se autoři zabývají pojmem rozhodnutí ve věcech trestních, charakterizují jednotlivé druhy rozhodnutí a jejich náležitosti podle trestního řádu. Dále věnují pozornost institutu právní moci, zejména pokud jde o její podstatu, funkci a její účinky, jak se projevují u základních procesních rozhodnutí (rozsudku, usnesení, trestního příkazu).Těžiště trestního řízení je u soudu prvého stupně. Jisté výlučné postavení mezi rozhodnutími ve věcech trestních má proto rozsudek soudu prvého stupně. V samostatné kapitole je pojednáno o náležitostech písemného vyhotovení rozsudku soudu prvého stupně.Ve druhé části práce jsou uvedeny početné vzory rozhodnutí soudů a vzory podání advokáta ve věcech trestních.Autoři při podrobném výkladu přihlížejí k publikovaným i nepublikovaným stanoviskům aplikační praxe. Nevyhýbají se ani otázkám sporným, na jejichž řešení nejsou jednotné názory, a uvádí i některé návrhy de lege ferenda.Práce je určena jako učební text pro posluchače právnických fakult; jistě ji však ocení i ostatní zájemci o otázky trestního práva procesního, zejména justiční a právní čekatelé, asistenti soudců, advokátní koncipienti (jako ideální pomůcku při přípravě na justiční a advokátní zkoušky), soudci, státní zástupci, advokáti, policisté, pracovníci legislativní i aplikační praxe.

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jiří Jelínek. Přečtěte si s námi knihu Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů na siracusalife.it

Civilní řád soudní - Věcný záměr

Ve druhé části práce jsou uvedeny vzory rozhodnutí ve věcech trestních a vzory podání advokáta ve věcech trestních. Autoři při podrobném výkladu přihlížejí k publikovaným i nepublikovaným stanoviskům aplikační praxe. Nevyhýbají se ani otázkám sporným, na jejichž řešení nejsou jednotné...

Městský soud v Praze - statnisprava.cz

Nejvyšší soud České republiky patří spolu s Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem k vrcholným institucím soudní moci u nás. Vrchní soudy rozhodují o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských soudů, pokud zrovna rozhodovaly v prvním stupni, obvykle ve věcech...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Spod pokrievky
Tepelně-technické a energetické vlastnosti budov
Obrněný prapor SS
Pravidlo štyroch
Třešňovou alejí
Najdi svůj styl
Čo vám lekár nepovie
Aleš Lamr
Liberáli a tí druhí
Tentokrát naposledy