Kardiologie pro interní praxi

Siracusalife.it Kardiologie pro interní praxi Image
POPIS
AUTOR Miloš Táborský
VELIKOST SOUBORU 1,19 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2014
NÁZEV SOUBORU Kardiologie pro interní praxi.pdf
ISBN 9788020433619

Nová učebnice, která bude vaším průvodcem v aktuálních kardiologických otázkách transformovaných do každodenní jak klinické tak ambulantní praxe. Kardiologie spolu s onkologií patří mezi nejvíce se dynamicky rozvíjející obory medicíny a tak je někdy velmi obtížné sledovat změny, které nastávají v doporučených postupech v oblasti diagnostiky, farmakologické i nefarmakologické léčby kardiovaskulárních onemocnění. Za klíčové autoři považují orientovat se v oblasti moderní antikoagulační léčby v primární i sekundární prevenci tromboembolických příhod u pacientů s fibrilací síní. Neméně zajímavou a překotně se vyvíjející problematikou je protidestičková léčba u nemocných s akutním koronárním syndromem a současný pohled na kombinaci obou výše zmíněných terapií. Rádi by vás seznámili také se stále aktuální problematikou léčby srdečního selhání, kde je velmi rychlý nárůst počtu pacientů. Rovněž Vás též budou informovat o léčbě hypertenze a přehodnocení významu katetrizační renální denervace v léčbě rezistentní hypertenze. Problematiku doplňují otázkami léčby fibrilace síní, významem telemedicínských postupů pro kardiologii a vnitřní lékařství, nezapomínají ani na právní aspekty nového občanského zákoníku pro každodenní lékařskou praxi.

Kardiologie pro interní praxi je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Miloš Táborský. Přečtěte si s námi knihu Kardiologie pro interní praxi na siracusalife.it

Kardiologie pro interní praxi - Miloš Táborský a kolektív ...

Interní Med. 2019; 21(5): 304-306. Na XVI. kongrese Medicíny pro praxi, konaném 4. října 2019 v Praze, zazněla přednáška prof. MUDr. Vladimíra Sošky z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně na téma Vaskulární věk.

Kardiologie pro interní praxi (Miloš Táborský) od 13.84 ...

XII. INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI, VIII. Olomouc kazuistická Olomouc; 23. - 24. 3. 2017; INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI - VIII. konference ambulantních internistů Olomouc 28. - 29. 3. 2013; INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI - VII. konference ambulantních internistů Olomouc 29. - 30. 3. 2012; INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI - VI. konference ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Hloubení
Drezura se svědomím
Tajemný sir Argus
Západ slunce na moři
Dračí zub
Ako sa mení náš svet
Ílias I - XII
Umění milovat
Sedmdesát divů Číny
Pánevní dno
Pěstujeme pelargonie
Jedlé rostliny v přírodě
Sama sebou
Kľúč
Dějiny piva
Poradca 13/2011
Zrada rytiera Andreasa
Hrabě von Stauffenberg - Pravdivý příběh