Daňová optimalizácia 2020

Siracusalife.it Daňová optimalizácia 2020 Image
POPIS
AUTOR Anton Kolembus
VELIKOST SOUBORU 8,86 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
NÁZEV SOUBORU Daňová optimalizácia 2020.pdf
ISBN 9788081620768

Publikácia je zameraná na legálne postupy, ktoré môže daňovník využiť pri optimalizácii základu dane v rámci existujúcich právnych predpisov. Obsahuje veľa príkladov ako optimalizovať základ dane včas a bez stresu.Môžete využiť opravné položky, rezervy, časové rozlíšenie, prerušenie odpisov alebo použiť motivačné príspevky pre žiakov a študentov. Uplatňujete správnu výšku ceny pohonných hmôt? Nosia zamestnanci jednotné oblečenie alebo využívajú pri práci vlastné náradie? Môžete znížiť daň o zľavu na dani?Touto publikáciou nechceme navádzať na nelegálne znižovanie daní, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovej povinnosti. Ide o minimalizáciu daňovej povinnosti v rámci zákonom dovolených krokov. Publikácia je určená podnik, manažérom, účtovníkom, daňovým poradcom a audítorom.V praxi je možné uplatňovať pri daňovej optimalizácii rôzne vzájomné kombinácie a legislatívne možnosti, zmeny právnej formy či dosahovanie príjmov viacerými spôsobmi, napr. kombinácie živnosti so súčasným či neskorším založením spoločnosti s ručením obmedzeným, dosahovanie príjmov na základe dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru či rôznych typov zmlúv podľa Občianskeho zákonníka. Cieľom daňovej optimalizácie nie je vykázať nulovú daňovú povinnosť, ale vykázať optimálnu daňovú povinnosť, t. j. daňovú povinnosť primeranú výške obratu, ziskovosti odvetvia podnikania a celkovému podnikateľskému prostrediu.Daňová optimalizácia obsahuje nasledovné témy: - Možnosti optimalizácie základu dane z príjmov FO- Dlhodobý majetok v daňových výdavkoch- Opravné položky k pohľadávkam a rezervy- Odpis sporných a rizikových pohľadávok, odpočítanie daňovej straty- Daňové zvýhodnenie výskumu a vývoja- Účtovné obdobie hospodársky rok- Rekreačné poukazy, kúpeľná starostlivosť, vzdelávanie- Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Trávit čas knihou Daňová optimalizácia 2020! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Daňová optimalizácia 2020 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Externé vedenie účtovníctva | Carpathian | Dane a ...

Domov » Videoškolenia a pomôcky » Zmeny v legislatíve od 01.01.2020. Zľava. Lektor video školenia: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca. Trvanie video školenia: 5 hodín, 24 minút. ... Daňová optimalizácia v roku 2019 cena bez DPH 62,50 ...

Daňová optimalizácia v podniku - Daniel Červeňák

Vládne opatrenia a dá sa ešte robiť daňová optimalizácia v roku 2020 pre zdaňovacie obdobie roka 2019? Pevne verím, že Veľkú noc zvládneme s represiou alebo bez nej v minimálne rovnakom rúškovom a rukavicovom nasadení ako posledné dni. A hádam potom už bude priestor na postupné otváranie ekonomiky (aj keď s rúškami).

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Najkrajšie miesta sveta
Pravý český černý humor
Draze zaplacená svoboda (I, II)
Konec pana Y
História Európskych automobiliek
Mozaiky pro šikovné ruce
Smutný medvídek
Únik do říše
Umění empatie
Vlastní krev
Efektivní krizová komunikace pro všechny manažery a PR specialisty
Gotické kostoly
Domácí zvířátka - Kniha s okénky
Theodicea přirozenosti
Ovečka shaun oslavuje
Příběh filozofie
Deutsch mit Max neu + interaktiv 2 PU