Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii

Siracusalife.it Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii Image
POPIS
AUTOR Pavel Klener jr.
VELIKOST SOUBORU 3,63 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2009
NÁZEV SOUBORU Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii.pdf
ISBN 9788024728087

Monografie shrnuje nejnovější poznatky o zaváděných metodách systémové léčby nádorových onemocnění. Obecná část vymezuje postavení konvenční chemoterapie v kontextu s novými metodami cílené léčby. Uvádí možnosti posílení efektivity konvenčních cytostatik zaváděním lipozomálních a/nebo pegylovaných forem, aplikací přípravků omezujících toxicitu či zvyšujících citlivost k chemoterapii. Samostatná kapitola je věnována též novinkám v hormonální léčbě nádorových onemocnění. Monografie dále shrnuje poznatky o přínosu imunomodulační léčby jako významného prostředku k posílení protinádorové imunity, poukazuje na význam nádorového mikroprostředí pro rozvoj nádorového onemocnění a popisuje možnosti jeho ovlivnění. Zvláštní pozornost je věnována různým modalitám inhibice angiogeneze a metastazování. Autoři podrobně vysvětlují základní mechanizmy účinku cílených terapeutik, popisují signální dráhy působící změnu transkripce a vedoucí k maligní transformaci buňky. Závěr obecné části přináší i stručnou informaci o základech genové terapie. Text je doplněn 53 barevnými schématy.Speciální část podává charakteristiky nově zaváděných konvenčních i epigenetických cytostatik, monoklonálních protilátek a dalších prostředků cílené léčby, které se již používají v klinické praxi, nebo jejichž zavedení se v nejbližší době očekává. Jsou uvedeny indikce, základní dávkování i nežádoucí účinky jednotlivých přípravků. Monografie poslouží jako informační zdroj nejen pro klinické onkology, hematology, internisty a pediatry, ale též pro pracovníky ve výzkumu a pro další specialisty.

Hledáte knihu Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2009 a autorem je Pavel Klener jr.? Přečtěte si knihy online na našem webu siracusalife.it

Kniha: Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v ...

Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii - Pavel Klener, jr. Pavel Klener Monografie shrnuje nejnovější poznatky o zaváděných metodách systémové léčby nádorových onemocnění. Obecná část vymezuje postavení konvenční chemoterapie v kontextu s novými metodami cílené léčby.

Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii ...

Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii (e-kniha) Monografie shrnuje nejnovější poznatky o zaváděných metodách systémové léčby nádorových onemocnění. Obecná část vymezuje postavení konvenční chemoterapie v kontextu s novými metodami cílené léčby.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Stigmata karmy
Poprad, Vysoké Tatry, Kežmarok, Svit 1:10 000
Abeceda účetnictví pro podnikatele 2013
Termovízia v lekárskej praxi
BODE: Rychlá jízda
Buen camino
Bez obilovin, bez bolesti
Svítání v duši Břetislava Kafky
Zákon o pomoci v hmotné nouzi. Zákon o životním a existenčním minimu
Praha v květnu 1945
Šľahačková víla
Moje první kniha - Domácí zvířátka
Oči Maxa Carradosa
Obrázková nemčina: Oblečenie
Jak si formovat a posilovat postavu na židli
Kamenná lavína
Preťaženie
Blesková angličtina