Trestní odpovědnost právnických osob

Siracusalife.it Trestní odpovědnost právnických osob Image
POPIS
AUTOR Pavel Šámal
VELIKOST SOUBORU 1,91 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2018
NÁZEV SOUBORU Trestní odpovědnost právnických osob.pdf
ISBN 9788074005923

Od prvního vydání komentáře TOPO uplynulo 6 let. V průběhu této doby došlo k 9 novelizacím zákona a značnému rozvoji judikatury. Dílo ve své aktuální podobě je tak značně přepracované a doplněné. Jde nejenom o aktualizace zákona samého, ale i ozměny výkladu k jednotlivým jeho ustanovením. Podsatně je upraven výklad týkající se nové úpravy vymezení trestných činů, kterých se může dopustit právnická osoba, přičitatelnosti trestného činu právnické osobě a možnostem jejího vyvinění, jakož i úpravě nového ochranného opatření zabrání části majetku.Druhé vydání díla nepomíjí vývoj judikatury, a současně reflektuje právní názory teorie především ohledně nových institutů zavedených v souvisliosti s trestní odpovědností právnických osob a řízení proti nim. Judikatura je doplněna nejen o rozhodnutí publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek vydávané NS ČR, ale též o judikáty uveřejněné v Souboru trestních rozhodnutí NS ČR, a i z dalších zdrojů.Druhé vydání komemntáře TOPO odpovídá právnímu stavu a judikatuře k březnu 2018.

Trávit čas knihou Trestní odpovědnost právnických osob! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Trestní odpovědnost právnických osob a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

12. Trestní odpovědnost právnických osob - Ius Wiki

Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob je podle našeho názoru krok správným směrem, co se týče nového vyčlenění trestných činů, za které ponesou právnické osoby odpovědnost. Do budoucna lze očekávat efektivnější využití institutu trestní odpovědnosti právnických osob.

www.pravniprostor.cz

Trestní odpovědnost právnických osob prošla novelou. publikováno: 03.01.2017 Po novele zákona o trestní odpovědnosti právnických osob účinné od 1. prosince 2016 došlo k úpravě trestní odpovědnosti právnických osob, což dopadne mimo jiné i na činnost jednatelů nebo finančních ředitelů společností.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Bratislava - minulosť a budúcnosť
Šťastný princ a jiné pohádky / The Happy Prince and other stories
Dane, účtovníctvo, odvody 6/2012
Živočišná říše
Šokující digitální fotografie
Dodělej tuhle knihu
Novelizovaný Obchodný zákonník
Biológia a genetika
Nový pomocník z matematiky 5 pre 5. ročník ZŠ - 2. zošit
Kousek nebe
Zoner Photo Studio
Vzťahová väzba v kontexte vzťahu k prostrediu a k transcendentnu
Encyklopedie československých autobusů a trolejbusů II.