Zákon o správnom konaní (Správny poriadok)

Siracusalife.it Zákon o správnom konaní (Správny poriadok) Image
POPIS
AUTOR none
VELIKOST SOUBORU 7,30 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
NÁZEV SOUBORU Zákon o správnom konaní (Správny poriadok).pdf
ISBN 9788081730092

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákona o správnom konaní (správny poriadok) s účinnosťou od 1. septembra 2015. Zahrňa poslednú novelu zákona č. 176/2015 Z.z.6. vydanie

Zákon o správnom konaní (Správny poriadok) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Zákon o správnom konaní (Správny poriadok) na siracusalife.it

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok ...

149/2017 Z. z. ZÁKON, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2017.

71/1967 Zb. Správny poriadok | Aktuálne znenie

S postavením účastníka správneho konania je podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov tvorí všeobecnú procesnú úpravu správneho konania v Slovenskej republike.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Můj průvodce angličtinou (1)
Jehla v kupce sena
Práca, mzdy a odmeňovanie 8/2019
Jin Ping Mei aneb Slivoň ve zlaté váze (svazek čtvrtý)
Qigong 2. díl - cviky pro pokročilé
Nemecko - Společník cestovatel
Srnčí zvěr II.
Násobení a dělení malá násobilka 0-5
Ostrie
Udělej si svoji knihu