Vlastiveda pre 4. ročník špeciálnych základných škôl

Siracusalife.it Vlastiveda pre 4. ročník špeciálnych základných škôl Image
POPIS
AUTOR Jana Rohovská
VELIKOST SOUBORU 8,46 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
NÁZEV SOUBORU Vlastiveda pre 4. ročník špeciálnych základných škôl.pdf
ISBN 9788080913960

Prostredníctvom kreatívnych úloh sa žiaci naučia orientovať v priestore (škola) a čase, v príbuzenských vzťahoch v rodine, poznávať svoju obec a okolitú krajinu, pozorovať premeny prírody počas ročných období, rozvíjať pozitívny vzťah ku krajine a spoločnosti, v ktorej žijú.

Trávit čas knihou Vlastiveda pre 4. ročník špeciálnych základných škôl! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Vlastiveda pre 4. ročník špeciálnych základných škôl a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Vlastiveda pre 6. ročník špeciálnych základných škôl ...

Vlastiveda pre 4. ročník špeciálnych základných škôl - Škultétyová Silvia, Rohovská J. Učebnica Vlastiveda 4 prináša žiakom špeciálnych základných škôl poznatky o ich sociálnom prostredí (škola, rodina, obec), živej a neživej prírode.

Vlastiveda Pracovný zošit pre 4. ročník špeciálnych ...

Učebnice a pracovné zošity určené pre špeciálne základné školy (ŠZŠ), teda žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia (variant A), stredným stupňom mentálneho postihnutia (variant B) a ťažkým/hlbokým stupňom mentálneho postihnutia (variant C) pre ISCED 1 primárne vzdelávanie.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Koľko je hodín?
Praha - městská doprava 2007
Novela Zákonníka práce (od 1. januára 2013)
Navrhování základových a pažicích konstrukcí
Amerika
Praha 1 : 20 000. Plán města
Rouška Veroničina
Umělecká Paříž
Desátá Múza
William Shakespeare
Obrázková angličtina 1 - Zvířata