Geometria pre 3. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Siracusalife.it Geometria pre 3. ročník základných škôl (Pracovný zošit) Image
POPIS
AUTOR Zuzana Berová
VELIKOST SOUBORU 4,71 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2013
NÁZEV SOUBORU Geometria pre 3. ročník základných škôl (Pracovný zošit).pdf
ISBN 9788081202223

Aktualizované vydanie pracovného zošita z geometrie, ktorý je kombináciou učebnice a pracovného zošita. S novými pojmami a postupmi geometrických konštrukcií sa deti oboznamujú veku primeraným spôsobom, ktoré svojím usporiadaním a gradáciou náročnosti vychádzajú z požiadaviek aktuálneho Štátneho vzdelávacieho programu. Deti svetom geometrie pútavým a prívetivým spôsobom sprevádzajú postavičky ich rovesníkov Milka a Peťko.Pracovný zošit je popretkávaný úlohami určenými na diskusiu v triede, ale aj oddychovými úlohami pre tých, ktorí svoju prácu skončia skôr. Mnohé úlohy vychádzajú z reálneho života. Projektové úlohy motivujú deti k samostatnému bádaniu a konfrontovaniu ich skúseností so skutočnosťou. V závere každého tematického celku je zaradený test, ktorý slúži na zopakovanie si naučených a osvojených zručností a vedomostí. Vytvára priestor nielen na sebahodnotenie, ale aj frontálne hodnotenie za asistencie učiteľa.

Hledáte knihu Geometria pre 3. ročník základných škôl (Pracovný zošit)? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je Zuzana Berová? Přečtěte si knihy online na našem webu siracusalife.it

Hravá vlastiveda 3 - pracovný zošit | Taktik.sk

AUTORI. Obaja sú absolventmi pedagogickej fakulty v odbore učiteľstvo prvého stupňa ZŠ, od ukončenia vysokoškolského štúdia nepretržite pôsobia ako učitelia primárneho vzdelávania, v súčasnosti v Základnej škole Nábrežie Rimavy v Hnúšti.Ich prvým spoločným titulom bol pracovný zošit Číselko - nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ.

Geometria pre 3. ročník základných škôl Pracovný zošit

Pracovný zošit nadväzuje na úspešnú publikáciu Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník základných škôl. V súlade so vzdelávacími štandardami pre primárne vzdelávanie obsahuje rôzne typy príkladov na precvičenie a upevnenie základných zručností a schopností z matematiky v druhom ročníku základnej školy.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Řada nešťastných příhod: Široké okno
Hra o tróny + Súboj kráľov
Buvibásničky
Serafína a čierny plášť
Dlouhá cesta lásky
Diana - Túžba po láske
Bodyguard
Murphy cestuje
Nina
Výchova ke zdravému životnímu stylu Učebnice
Mossad
Humor ho!
Gramatika anglického jazyka
Vysokohorská turistika
Mezinárodní kontext české sankční politiky
Osamělý jezdec
Králíci a hroznýši
První kroky / Die ersten Schritte
Ochrana zamestnanca pred diskrimináciou
Hviezda vystrihnutého záberu