Právo na internetu

Siracusalife.it Právo na internetu Image
POPIS
AUTOR Radim Polčák
VELIKOST SOUBORU 2,68 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2007
NÁZEV SOUBORU Právo na internetu.pdf
ISBN 8025117774

Stát a jeho orgány nemohou zůstávat pozadu v účasti na budování hodnotově založené informační společnosti. Internet tedy přinášel a stále přináší právu a orgánům, které jej aplikují, nové výzvy, na které je potřeba odpovídajícím způsobem reagovat. Fenomén poskytovatelů informační společnosti jako subjektů vytvářejících fyzicky či logicky prostor informační sítě, stejně jako problematika nevyžádaných obchodních sdělení (spamu) přitom představují otázky, do jejichž řešení se právní věda i praxe pustily s obzvláštním úsilím. Je tedy nasnadě, že příslušnou speciální evropskou i českou právní úpravu musí nutně následovat propracované a dobře argumentované návody pro širokou praxi. S potěšením mohu konstatovat, že tato publikace představuje právě ten praktický právní manuál, který aktuální praxe uživatelů internetu a poskytovatelů služeb informační společnosti žádá. Vedle čistě praktických otázek se v ní její autor, jeden z významných představitelů současné evropské vědy práva informačních technologií, kriticky zabývá i širšími souvislostmi aplikace práva jako nástroje k rozvoji moderní demokratické informační společnosti. Vedle řešení praktických problémů lze tak v následujícím textu nalézt i vodítka ke komplexnímu porozumění právnímu rámci pro informační společnost i činnostem státních orgánů, jako je Úřad pro ochranu osobních údajů, které se aktivně podílejí na jejím budování a ochraně práv.

Právo na internetu je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Radim Polčák. Přečtěte si s námi knihu Právo na internetu na siracusalife.it

Právo na Netu - bezpecne-online.saferinternet.cz

Právo na internetu, R. Polčák, Praha, Nakladatelství Computer Press, 2007 Co je spam, jak dělat e-mailový marketing a nepřekročit zákon, Úřad pro ochranu osobních údajů a jeho kompetence či pojem ISP (telekomunikace, webhosting, freemail, chat...) a jejich odpovědnost za informace.

Autorské právo na internetu - Živě.cz

Zpřístupnění autorských děl pomocí internetu. Pokud autorské dílo není ještě právně volné a vztahuje se na něj tedy autorský zákon, pak podle § 12 platí, že právo dílo užít má jeho autor nebo autoři. Ti zároveň mohou pomocí smlouvy udělit oprávnění k užití díla.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Případy inspektora Kopřivy
Umenie milovať
Čarovné pero
Jaroslav Císař
Boží dar
Muž, ktorý hľadal svoj tieň
Pristaš
Moudrost nedokonalosti
Dobrý Stalin
Malé káčatko
Heslo odvaha
Star Wars: Nový řád Jedi
Princezná - Zábava pre každé tvorivé dieťa!
Steve Jobs
Tajemství ájurvédy
Smysl života podle Viktora Emanuela Frankla
K slávě odsouzeni
Záhady historie, které řídí naše kroky