Trestní odpovědnost právnických osob v České republice

Siracusalife.it Trestní odpovědnost právnických osob v České republice Image
POPIS
AUTOR Jiří Jelínek
VELIKOST SOUBORU 3,25 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2013
NÁZEV SOUBORU Trestní odpovědnost právnických osob v České republice.pdf
ISBN 9788087576588

Tato kolektivní monografie je výsledkem výzkumů i odborných diskusí k aktuálnímu tématu – trestní odpovědnosti právnických osob v České republice. Na uvedené téma se také konala 24. 9. 2013 mezinárodní konference organizovaná katedrou trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.Trestní odpovědnost právnických osob je jednou z nejspornějších otázek trestněprávní teorie. Je tomu tak zejména proto, že relativizuje osvědčený systém principů trestního práva kontinentálního typu, který trestněprávní odpovědnost spojoval pouze s individuální odpovědností fyzické osoby. Právnické osoby nejsou z masa a kostí, a přesto mají své orgány. Neznají pocity, ale přesto mají vůli. Jsou neviditelné, ale mohou být volané k odpovědnosti. Nemají bydliště, avšak mají sídlo. Z uvedené charakteristiky je zřejmé, proč otázka trestní odpovědnosti právnických osob je tak komplikovaná.Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Po několikaletém úsilí se Česká republika zařadila k většině evropských států, které mají ve svých právních řádech zakotvenou trestní odpovědnost právnických osob. Zákon přináší právnickým osobám dosud neznámou kolektivní trestněprávní odpovědnost.Monografie pojednává nejen o právním rámci trestní odpovědnosti právnických osob, ale usiluje o interdisciplinární přístup – zabývá se i širšími kriminologickými a sociologickými souvislostmi daného tématu.

Trávit čas knihou Trestní odpovědnost právnických osob v České republice! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Trestní odpovědnost právnických osob v České republice a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb za trestné ...

Portaro - Webový katalog knihovny. Document has not been rated yet

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice ...

Všechny informace o produktu Kniha Trestní odpovědnost právnických osob v České republice, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Trestní odpovědnost právnických osob v České republice.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

My Left Hand
Temné noci duše
Programovanie pre deti
Daňové právo Slovenskej republiky
Odvody poistného od 1. 7. 2010
Nejznámější filmová místa křížem krážem po Česku
K dejinám genealogického výskumu na Slovensku
Popelka
Hitler v Čechách
Na kole s Michalem Jančaříkem - Jižní Morava
Žofka z Mačacej ulice 3: Na prázdninách
Velká 5
Šest mesiášů
Krtko a zvuky okolo nás
Finančná kontrola a systém riadenia v organizácii
Bojazlivá veverička Valentínka
Sí, vole!
365 nápadov
Dokonalá žena je blbka!
Fit diár