Školský zákon

Siracusalife.it Školský zákon Image
POPIS
AUTOR none
VELIKOST SOUBORU 2,13 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ none
NÁZEV SOUBORU Školský zákon.pdf
ISBN 9788073654207

Školský zákon - úplné znění zákonaPedagogická činnost,speciální pedagogika,kariérní systém,přijímací řízení ke střednímu vzdělávání,BOZP ve školách,evidence úrazů dětí, žáků, studentů,kvalifikační předpoklady,kombinované úvazky,příplatky,školy v přírodě,ochrana zdraví

Trávit čas knihou Školský zákon! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Školský zákon a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a ...

Zákon č. 596/2003 Z. z. - Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Školský zákon. Komentář

Popis: školský zákon představuje veřejnoprávní regulaci regionálního (tj. mateřského, základního, středního a vyššího odborného) školství četnost stížností, žádostí, odvolání, rozkladů a nakonec i žalob v oblasti školského práva rok od roku stoupá; školské právo v soudní interpretaci se značně vzdálilo od školského práva, jak je zamýšlel ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Princ básník
Dvě tváře
Vnitřní hlas - osvobození
Lineární algebra
Práce jako duchovní úkol
Přírodní péče o vlasy
Management pro zdravotníky v kostce
Hříšné sny
Já, Bahia, zázračně zachráněná
Na ostří nože