Zdravotné právo

Siracusalife.it Zdravotné právo Image
POPIS
AUTOR Mária Nováková
VELIKOST SOUBORU 5,21 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
NÁZEV SOUBORU Zdravotné právo.pdf
ISBN 9788057101581

Učebná pomôcka, univerzitné skriptá, majú za cieľ poskytnúť študentom pohľad na základné otázky zdravotného práva a rozvíjať ich vedomosti a zručnosti v tejto oblasti práva. Autorky zdôrazňujú, že predložené skriptá ani zďaleka nepokrývajú celú širokú oblasť zdravotného práva. Sústreďujú sa na charakterizovanie jeho základných znakov, miesto v systéme právneho poriadku Slovenskej republiky, subjekty zdravotného práva, formy poskytovania zdravotnej starostlivosti a otázky umelého oplodnenia, asistovanej reprodukcie, biomedicínskeho výskumu, právne aspekty smrti a mnohé ďalšie.

Trávit čas knihou Zdravotné právo! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Zdravotné právo a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Zdravotné právo predstavuje súbor právnych noriem regulujúcich predovšetkým spoločenské vzťahy vznikajúce v súvislosti s výkonom zdravotnej starostlivosti, ako aj vzťahy, ktoré s týmto výkonom súvisia. Predkladaná kniha predstavuje učebnicu zdravotného práva, pričom vysvetľuje základné pojmy, predmet, pramene a ...

Zdravotne pravo | Sleviste.cz

Lékař mi tuto vzdálenost nedoporučil ze zdravotních důvodů. Když jsem upozornil zaměstnavatele na svoje zdravotní problémy, tak mi sdělil, že pro mě nemá v místě bydliště žádnou práci a pokud jím navrhovanou práci odmítnu, tak se mnou ukončí pracovní poměr bez nároku na odstupné.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Franz Liszt - Ukradený skladatel
Orchidey
Medzinárodná expanzia firiem
Svatá Klára
Veľká kniha zvukov v lese
9 kroků k prevenci a léčbě diabetu
Udalosti 23. augusta 1944 v Rumunsku a Slovenské národné povstanie z 29. augusta 1944
Angličtina - Maturitní cvičení
Medicína na přelomu tisíciletí
Naše Země