Kazuistiky z pediatrie

Siracusalife.it Kazuistiky z pediatrie Image
POPIS
AUTOR Filip Fencl
VELIKOST SOUBORU 2,69 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2014
NÁZEV SOUBORU Kazuistiky z pediatrie.pdf
ISBN 9788020433923

Vybrané kazuistiky z pediatrie autoři adresují jak nemocničním, tak i praktickým pediatrům. Měly by jim pomoci v případech pacientů přicházejících často s ne úplně jasnou symptomatologií při stanovení jejich diagnózy, plánování speciálních vyšetření, léčby a dalších zákroků.Naprostá většina demonstrovaných případů se týká problematiky novorozeneckého, kojeneckého a batolecího věku, což je dáno profilem hlavních autorů. Některé z kazuistik jsou spíše raritní, s jinými se však mohou setkat pediatři i v každodenní praxi. Každá z kazuistik je doplněna teoretickou částí s diferenciálnědiagnostickou rozvahou, řadou schémat, tabulek, obrazovou dokumentací a též krátkou diskusí. Na závěr jsou pak uvedeny stručné, nicméně recentní literární odkazy. Především na neobvyklých diagnózách autoři dokumentují, jaká vyšetření, zákroky a léčebné možnosti jsou u pacientů nejnižších věkových kategorií s úspěchem možné a proveditelné. Zdůrazňují ale i nutnost zamýšlet se nad pacientem z hlediska etického a psychologického, např. u dětí drogově závislých rodičů, při zahajování dialyzační léčby u novorozenců s mnohočetnými vadami, indikací k transplantacím orgánů atp. Ne vždy je rodiči těchto dětí akceptováno, že i v dnešní době jsou u některých diagnóz léčebné možnosti limitované.

Trávit čas knihou Kazuistiky z pediatrie! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Kazuistiky z pediatrie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kazuistiky z pediatrie - Květa Bláhová, Filip Fencl ...

Vybrané kazuistiky z pediatrie autoři adresují jak nemocničním, tak i praktickým pediatrům. Měly by jim pomoci v případech pacientů přicházejících často s ne úplně jasnou symptomatologií při stanovení jejich diagnózy, plánování speciálních vyšetření, léčby a dalších zákroků.

PDF Proč a jak psát kazuistiku?

Vážení účastníci, v rámci nařízení Bezpečnostní rady vlády ČR jsme nuceni PŘELOŽIT pediatrickou konferenci 16. FESTIVAL KAZUISTIK na termín 30. 10. - 1. 11. 2020.. Veškeré registrace a objednané služby (objednané přes Produkce BPP) zůstávají v platnosti.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Kriminálka v ofsajdu
Michal Mráz
Sborník 2 Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněná
Obezita
Hra na mačku a myš
Uklidňujícií omalovánky
Učím se kreslit - 4 roky
5 ingrediencí - Pro snadná a rychlá jídla
Poetika
Management a leadership