Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky

Siracusalife.it Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky Image
POPIS
AUTOR Katarína Žeňuchová
VELIKOST SOUBORU 4,68 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
NÁZEV SOUBORU Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky.pdf
ISBN 9788089489213

Predložený súbor štúdií predstavuje výsledky vedeckej práce viacerých členov výskumného tímu Centra excelentnosti SAV Dejiny slovenskej slavistiky 19.-20. storočia. Postavy slovenského národného obrodenia (Anton Bernolák, Pavol Jozef Šafárik, Ján Kollár, Ľudovít Štúr, Pavol Dobšinský, Jonáš Záborský) + Ján Stanislav – ich činnosť a dielo v európskom kontexte. V rámci riešenia spomínaného výskumného projektu sa 8.-9. októbra 2014 uskutočnila interdisciplinárna vedecká konferencia Ľudová próza v kontexte dejín slavistiky, na ktorej výsledky svojich výskumov predstavili popri členoch riešiteľského kolektívu aj ďalší domáci i zahraniční bádatelia z Ruska, Ukrajiny, Poľska a Českej republiky.Autori súboru sa vo svojich prácach venujú vybraným osobnostiam 19. storočia, ktorí sa významne podieľali na zbieraní, vydávaní a šírení folklórnej prózy a zároveň majú významný podiel aj na kreovaní prvých teoretických náhľadov na problematiku ľudovej rozprávky. Patrí k nim P. Dobšinský, J. F. Rimavský, A. H. Škultéty, J. Polívka, S. Cambel, F. Šujanský a ďalší. Jednotlivé vedecké štúdie konfrontujú romantické koncepty a východiská zberateľských a vydavateľských aktivít v širších slovanských i neslovanských kontextoch s dôrazom na vývinový aspekt, zameriavajú sa na vzťah autentického folkloristického záznamu a jeho umeleckého spracovania v žánrových podobách ľudovej prózy, najmä ľudovej rozprávky.Publikáciu dopĺňajú aj vedecké štúdie venované slovanskému kultúrno-historickému a religióznemu priestoru v interakciách kresťanských a predkresťanských tradícií, najmä ľudovým náboženským predstavám a rituálom v systéme kresťanských obradov a vo folklórnych textoch sprevádzajúcich obrad, ďalej hagiografiám latinskej i byzantskej tradície a ich uplatneniu sa aj vo folklórnych žánroch, ľudovej religiozite a pohansko-kresťanskému synkretizmu.

Hledáte knihu Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Katarína Žeňuchová? Přečtěte si knihy online na našem webu siracusalife.it

Knihy prozy - Heureka.cz

Slavistická folkloristika na rázcestí / Vydané: (2003) Studia slavica 6. / Vydané: (2001) Europeica - Slavica - Baltica : Jiřímu Marvanovi k 70. narozeninám / Vydané: (2007) Slavistická folkloristika : 2008-2009 : informačný bulletin [Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov]. ...

Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky ...

Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky - Katarína Žeňuchová Historický a sociolingvistický kontext kodifikácií slov... Juraj Glovňa

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Polévka a sendvič
The Oracle of the Dog and other Father Brown Stories / Proroctví psa a jiné povídky otce Browna
Barbie: Skicár módnej návrhárky
Básnik (s podpisom autora)
Deutsche literatur - fürs Abitur
Velikonoční nápady pro každého
Nový německý pravopis závazný od 1.8.2006
Žít v dialogu
Ve stínu Kilimandžára
Právní symbolismus
Top miesta na Slovensku / Top Places in Slovakia
Hravá škola hádání
Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního