Základy práva

Siracusalife.it Základy práva Image
POPIS
AUTOR Jozef Záhora
VELIKOST SOUBORU 3,20 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2013
NÁZEV SOUBORU Základy práva.pdf
ISBN 9788081550096

Pri každodennej činnosti sa človek stretáva s množstvom právnych problémov. Právo dnes zasahuje skoro do všetkých oblastí nášho života. Zorientovať sa v „spleti“ právnych predpisov niekedy spôsobuje problémy aj osobám znalým práva... Vzhľadom na obmedzený rozsah publikácie, boli vybrané otázky z najvýznamnejších odvetví práva, zmapované do jednoduchých hesiel. To umožní čitateľovi zorientovať sa pri riešení niektorých zložitých životných situácií, s ktorými sa môže v živote stretnúť a poskytnúť mu základné odpovede pri uplatňovaní ich práv. V prípade bližšieho záujmu čitateľa o konkrétnu problematiku, je na záver každej kapitoly uvedený zoznam literatúry, kde môže záujemca nájsť podrobnejšie informácie k danej problematike.

Trávit čas knihou Základy práva! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Základy práva a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Základy práva - www.studujes.sk

ZSV - Základy společenských věd - J. Patočka, základní lidská práva ZSV - Základy společenských věd - Typy práva, funkce práva, právní vztah, právní stát, morál PRA - Právo - Prameny práva, právní normy, systém práva

Kurz základy práva pro laiky II. | Krajská knihovna ...

Základy práva pro posluchače neprávnických fakult C. H. Beck, 2013. Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád. Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Kontrolní otázky.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Enkaustika
Velká kniha římských detektivek
Do školičky do školy
Fotografujeme lidi
Psychologie (1.díl)
Slovensko-nemecký slovník medicíny
Zamrznuté v čase
13 rozprávok z krajiny čarodejnic, drakov a upírov
Hravá čítanka 3
Elena z Avaloru: Bezva kniha o Eleně
Trestný zákon
Erotická kuchárka
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
Havlíčkova Borová na starých pohlednicích
Tenkrát za první republiky