Řízení obchodních bank

Siracusalife.it Řízení obchodních bank Image
POPIS
AUTOR Vlasta Kašparovská
VELIKOST SOUBORU 6,10 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2006
NÁZEV SOUBORU Řízení obchodních bank.pdf
ISBN 8071793817

Učebnice je koncipována od obecnějšího pojetí problematiky k výkladu konkrétních vybraných oblastí z bankovního řízení. Z hlediska obsahu je strukturována do tří logicky a obsahově provázaných částí. Začíná výkladem základních principů bankovního podnikání s akcentem na funkce a cíle obchodních bank a na promítnutí bankovní činnosti do účetního výkaznictví. Pokračuje výkladem bankovní regulace a jejich nástrojů jako stěžejních faktorů vnějšího prostředí, které zásadním způsobem ovlivňují řídící procesy a organizační strukturu banky. Třetí, obsahově ucelenou část tvoří výklad dílčích systémů bankovního řízení - řízení bankovních rizik, plánování a controlling, interní audit a bankovní marketing. Výběr tematických celků je ovlivněn zejména aktuálními požadavky a trendy v bankovním řízení.

Trávit čas knihou Řízení obchodních bank! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Řízení obchodních bank a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Řízení obchodních bank - Moravian Library

Česká národní banka jako orgán dohledu nad finančním trhem vydává povolení k činnosti (licence) většině subjektů poskytujících služby na finančním trhu (banky, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, platební instituce apod.) a v této souvislosti vydává i jiná povolení či souhlasy (schvalování prospektu cenného papíru, souhlas s ...

Řízení obchodních bank | Odborná literatura a právnická ...

620 Sekce řízení rizik a podpory obchodů ... věcnou správu obchodních informačních systémů včetně jejich pořízení, rozvoje a podpory a distribuce tržních dat ... správu systému bankovních účtů u korespondenčních bank a majetkových účtů u depozitářů cenných papírů včetně jejich otevírání a uzavírání ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Viz LÁSKA
Veselé diktáty a doplňovačky (2. třída)
Prostředky zla a jiné povídky
Chcem získať sebavedomie
Hrdá princezná
Parádne stolovanie
Budu snít marně
Buď fit s GPS športtesterom
Průvodce lucidním sněním
Anafora jako teologický text
Luštěniny
Věda a zdravý rozum
Keith Richards
Domeček pro panenky
Moje prvé slová 101 slovíčok
Evanjelium podľa Piláta
Robinson Crusoe
Přístav volá
Voda a léčivá síla modlitby
Nástin vývoje evropské hudby 20. století