Rozcvičky pre všetky hlavičky z matematiky 4 (autokorektívne karty pre 4. ročník)

Siracusalife.it Rozcvičky pre všetky hlavičky z matematiky 4 (autokorektívne karty pre 4. ročník) Image
POPIS
AUTOR Martina Totkovičová
VELIKOST SOUBORU 8,35 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2013
NÁZEV SOUBORU Rozcvičky pre všetky hlavičky z matematiky 4 (autokorektívne karty pre 4. ročník).pdf
ISBN ",

Rozcvičky z násobilky sú určené na nácvik základných spojov násobenia a delenia v obore malej násobilky, ktoré si majú deti na ZŠ osvojiť a zautomatizovať. Sú členené na šesť kapitol, v rámci ktorých sa precvičujú a fixujú jednotlivé spoje násobilky a delilky.Každá kapitola sa skladá zo štyroch autokorektívnych kariet, predstavujúcich 4 úrovne obťažnosti úloh. Autokorektívne karty umožnia dieťaťu pochopiť spôsob riešenia úloh „spamäti“ a následne ponúkajú okamžitú sebakontrolu bez stresu.Kontrola správnosti riešení sa vykonáva pomocou plastového zakladača s kartičkami, ktoré po správnom vyriešení úloh vytvoria predpísaný farebný vzor. Do Rozcvičiek sa nepíše, s jednotlivými kartami je možné pracovať viackrát, až kým dieťa nezažije pocit úspechu vo forme bezchybného riešenia

Trávit čas knihou Rozcvičky pre všetky hlavičky z matematiky 4 (autokorektívne karty pre 4. ročník)! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Rozcvičky pre všetky hlavičky z matematiky 4 (autokorektívne karty pre 4. ročník) a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Rozcvičky pre všetky hlavičky z násobilky 4 Martina ...

Rozcvičky pre všetky hlavičky z matematiky (autokorektívne karty pre 2. ročník) sú pokračovaním Rozcvičiek pre 1. ročník. Podobne ako jej predchodkyňa, aj táto malá knižka umožňuje dieťaťu hravou formou pochopiť spôsob počítania úloh spamäti a ponúka mu okamžitú sebakontrolu bez stresu (autokorekciu).

Rozcvičky pre všetky hlavičky z násobilky 4 Martina ...

Rozcvičky z násobilky sú určené na nácvik základných spojov násobenia a delenia v obore malej násobilky, ktoré si majú deti na ZŠ osvojiť a zautomatizovať. Sú...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Waldheimská idyla
Vyšetření pohybového aparátu
Cesta pútnika
Freestyle snowboarding
Zadrátovaný svět
Ženské příběhy II
Analýza rozhodovania
Petr Kratochvíl aneb Žil jsem s Lucií Bílou
Dna - životospráva v klidové fázi onemocnění vhodná i pro diabetiky
Chytré karty: Angličtina - Slovesa
Agentura Puzzle
Kreslíme zvieratá
Vražda na fare
Andrej Barčík
Za hranicami života
Cestoviny
Praha zničená deštěm / Praga Caput Regni
Búrka v srdci