Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků

Siracusalife.it Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků Image
POPIS
AUTOR Jiří Hemerka
VELIKOST SOUBORU 8,47 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2016
NÁZEV SOUBORU Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků.pdf
ISBN 9788087942161

Náplň této příručky během let, kdy se uplatňovala jako podklad pro školení vedoucích elektrotechniků, se prokázala jako odpovídající svému poslání, a proto její základní struktura zůstala zachována. Během tří let, které uplynuly od jejího druhého vydání, však došlo ke změnám v legislativě i v technických normách týkajících se náplně práce a výkonu funkce vedoucích elektrotechniků. Tyto změny jsou do příručky promítnuty, takže ta je zcela na úrovni současného stavu příslušných pracovně právních a technických předpisů.Navazuje na „Příručku pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost“. Podává základní přehled požadavků technicko organizačního a právního charakteru potřebných k získání odborné způsobilosti vedoucího elektrotechnika (v současné době dle § 7 a 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění). U problematiky podrobně zpracované v již vydaných nebo připravovaných příručkách je uvedena pouze stručná informace.Úvodní část se věnuje právní odpovědnosti vedoucího elektrotechnika a zahrnuje oblasti vyplývající ze zákoníku práce, např. práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, problematiku týkající se prevence bezpečnostních rizik, odpovědnosti za údržbu, kontroly a revize elektrických zařízení atd.Další část se věnuje státnímu odbornému dozoru a odborné způsobilosti v elektrotechnice. Pojednává o definicích vyhrazených a určených elektrických zařízení, kompetencích, právech a povinnostech pracovníků orgánů státní správy, nejčastějších nedostatcích při školeních, zkouškách a přezkušování odborné způsobilosti pracovníků.V další části je pojednáno o povinnostech a odpovědnosti vedoucích elektrotechniků při montáži a zejména provozu (tj. při údržbě, opravách a revizích) elektrických zařízení v souvislosti s dodávkami těchto prací a služeb. Zmíněny jsou důležité pasáže občanského zákoníku týkající se dodavatelsko odběratelských vztahů (smlouva o dílo). Navazuje kapitola pojednávající o dokumentaci elektrických zařízení, kde je zdůrazněn její význam pro provoz, údržbu a revize elektrických zařízení. Revizím se věnuje samostatná kapitola.V nezbytné míře je uvedena problematika související s energetickým zákonem, zejména pak s elektrickými přípojkami.Otázky ekologie a ochrany životního prostředí související s elektrickými zařízeními pojednává další část příručky. Je vysvětleno, co je „elektrotechnický odpad“, jak s ním nakládat, jaká opatření je třeba činit atd.Měření při údržbě, opravách a revizích je jednou z nejdůležitějších činností, která ovlivňuje jak bezpečnost, tak i spolehlivost elektrických zařízení. Z tohoto pohledu je podstatné, aby výsledky měření byly objektivní. Proto se jedna z kapitol věnuje metrologii. Samotným měřením při údržbě a revizích elektrických zařízení je věnována další rozsáhlá kapitola.Příručka pojednává i o povinnostech organizací souvisejících s pracovními úrazy (evidence, hlášení apod.).Příručka obsahuje standard všeobecných požadavků na odbornou způsobilost vedoucích elektrotechniků. Pro jednotlivé druhy a napětí elektrických zařízení však budou potřebné další studijní materiály – příručky již vydané nebo k vydání připravované.Tato příručka by měla být nejen základní pomůckou pro přípravu vedoucích elektrotechniků ke zkouškám odborné způsobilosti, ale i užitečným dílem pro jejich každodenní praxi.

Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jiří Hemerka. Přečtěte si s námi knihu Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků na siracusalife.it

Příručka pro zkoušky elektrotechniků - Michal Křížek ...

Nová příručka - Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků 26.04.2020 17:24 dovolte mám, abychom Vás informovali o vydání nové příručky s názvem „Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků (čtvrté - aktualizované vydání)" - svazek 111 základní edice ELEKTRO, kterou napsal Ing.

Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků - všeobecná ...

Kupte knihu Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků od Michal Kříž, Jiří Hemerka na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Maverick
Sekerou a nožom
Netradiční bylinkář
Základy generálbasové hry v 18. století
Skutečná láska
Maľovanie podľa čísel: Ľadové kráľovstvo
Otorinolaryngologie
Zlatníctvo stredoslovenských banských miest v ranom novoveku
Křížovky pro seniory
Můj život s historií
Naučte se SAP za 24 hodin
Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež
Skřítek v pyžamku
Čarovné Vianoce
Môj pes a ja
Embryo