Římští císařové

Siracusalife.it Římští císařové Image
POPIS
AUTOR Michael Grant
VELIKOST SOUBORU 5,56 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2002
NÁZEV SOUBORU Římští císařové.pdf
ISBN 807257731X

Životopisy vládců císařského Říma v letech 31 př. Kr. - 476 po Kr.Období císařství – poslední fáze existence římské říše – zahrnuje zhruba pět set let (31 př. Kr. až 476), během nichž se na trůně vystřídalo kolem dvou set vládců. Michael Grant z nich pro svou práci vybral devadesát dva osobností, které významným způsobem ovlivnily vývoj státu prostírajícího se na území tří kontinentů a zanechaly v mnoha ohledech hluboké a trvalé stopy na naší civilizaci. Na základě široké znalosti dobových pramenů – jejichž spolehlivost a objektivnost pečlivě zvažuje – odhaluje autor větší či menší schopnosti těchto vládců spravovat tak obrovský stát a řešit jeho problémy. Osudy jednotlivých panovníků zachycuje tak nejen na pozadí téměř nepřetržitých válečných tažení a krvavých osobních střetů v boji o moc mezi uchazeči o trůn. Zabývá se i významnými politickými, právními a měnovými reformami některých císařů a zdůrazňuje jejich zájmy umělecké (např. Traianus, Hadrianus, Diocletianus, Constantinus) zejména o zkrášlení sídelních měst, díky nimž lze obdivovat architektonická díla, která přetrvala dodnes. Michael Grant věnuje pozornost i povahovým rysům jednotlivých panovníků, jejich talentům, slabostem, výstřednostem a samozřejmě i vnějšímu vzhledu, a čerpá jak z písemných záznamů, tak i z portrétů na mincích a bystách, které knihu doprovázejí.Římští císařové neomezeně ovládali ohromnou říši sahající od Británie k Sahaře a od Atlantiku k Eufratu – jeden z největších mnohonárodnostních států, jaké kdy svět poznal. I když silné tlaky, které císařství formovaly, působily někdy mimo jejich dosah, vliv těchto vládců byl určující, často světodějnou silou v římských dějinách.Michael Grant rekonstruuje pravdivý obraz o životních osudech a charakterech těchto kontroverzních a často mimořádných jedinců a využívá starověkých písemných dokumentů, mincí, medailonů, nápisů a archeologických poznatků, aby zaplnil v našich vědomostech co možná nejvíce mezer, které nás trvale dráždí a provokují.

Římští císařové je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Michael Grant. Přečtěte si s námi knihu Římští císařové na siracusalife.it

Římský císař - Wikipedie

Římští císařové - principát. Přehledy. Principátem se označuje první fáze římského císařství, kdy je formálně jako státní zřízení zachována republika se všemi úřady a úředníky. Moc císaře vychází z mimořádných pravomocí udělených mu senátem a z kumulovaných úřadů, které zastává. V praxi se ...

Římští císařové - Moravian Library

Římští králové (i římští císařové) si činili nárok na země německé a na Itálii, zejména severní a jižní, protože ve střední části vládl papež. K říši bylo volným svazkem připojeno též české království. Po německé dynastii saské stála ve 12. a 13. století v popředí evropské politiky dynastie ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Jaký typ je váš pes?
Rodosvit: Karmická léčba duše a těla v učení Slovanů
Přežít
Autoškola CDE
Láskám všem
Jesenné mesto
Studijní průvodce financemi podniku
Supermodelka a krabice Brillo
Dvojčata v akci: Sluneční bratrstvo
Únos urozené panny
Milujem ťa na smrť