Zákon o silničním provozu

Siracusalife.it Zákon o silničním provozu Image
POPIS
AUTOR Pavel Bušta
VELIKOST SOUBORU 7,33 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2017
NÁZEV SOUBORU Zákon o silničním provozu.pdf
ISBN 9788090602410

Publikace obsahuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a všechny dopravní značky a zařízení. Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je opatřené komentářem, judikáty, poznámkami a vysvětlivkami. Publikace obsahuje i novou vyhlášku č. 294/2015 Sb. upravující význam, užití, provedení a tvary všech dopravních značek a dopravních zařízení.Součástí publikace je i pojednání oprávní úpravě správních deliktů a trestných činů v silničním provozu a o odpovědnosti za škodu. Zpracována je podle právního stavu ke dni 20. února 2016. Publikace je určena zejména všem žadatelům o řidičské oprávnění k výuce předpisů o provozu na pozemních komunikacích, ale i držitelům řidičského oprávnění k seznámení se s novelizovanou právní úpravou, provozovatelům silniční dopravy, stejně jako učitelům autoškol, zkušebním komisařům, ale i těm, kteří danou právní úpravu aplikují na konkrétní skutková jednání v silničním provozu, tj. policejním orgánům, obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, státním zástupcům a soudcům, ale i advokátům. Patřit by měla i mezi základní pomůcky především těch pracovníků pojišťoven, do jejichž působnosti náleží likvidace pojistných událostí z titulu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, stejně jako samostatných likvidátorů pojistných událostí, pojišťovacích agentů a makléřů.

Trávit čas knihou Zákon o silničním provozu! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Zákon o silničním provozu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Pravidla silničního provozu | Autoškoly.cz

§ 125c Přestupky : Zákon o silničním provozu; Zakruta.cz - dopravní informace, autoškoly, testy a recenze

Zákon o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb., o ...

Zákon č. 361/2000 Sb. ve znění účinném od 1. října 2018 2 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), byl od roku 2001, kdy nabyl účinnosti, novelizován t mito zákony: č. 60/2001 Sb., účinnost od 19.02.2001

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Bezpečnostní vědy
Star Wars Omnibus: Vyslanci a zabijáci
Provádění požárního zásahu
Tichí spoločníci
Snídaně u Sothebyho
Pustina
Petr a zloději stínů
Trestné právo hmotné I.
Ve jménu života a naděje
Tenis
Domácí vína, piva, likéry a medoviny
Lokální ošetřování ran a defektů na kůži
Umělecké památky Prahy 3. - Malá strana
Čím budu, poraď strýčku
České země za prvních Přemyslovců v 10. – 12. století
Zenový kompas
Endokrinní orbitopatie