Smluvní podmínky FIDIC

Siracusalife.it Smluvní podmínky FIDIC Image
POPIS
AUTOR Lukáš Klee
VELIKOST SOUBORU 8,29 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2017
NÁZEV SOUBORU Smluvní podmínky FIDIC.pdf
ISBN 9788075521613

Předkládaná monografie je druhým, aktualizovaným a doplněným vydáním publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách představuje vzorové dokumenty FIDIC a zabývá se jejich užíváním v České republice, často v porovnání se zahraničím. Zaměřuje se na správce stavby, alokaci rizik, cenu díla, dobu pro dokončení díla a změny díla. Věnuje se rovněž uplatňování claimů a řešení sporů z nich vyplývajících. Jedna z kapitol pak cílí na užití smluvních podmínek FIDIC při zadávání veřejných zakázek v souladu s platnou a účinnou právní úpravou.Součástí publikace je kompletní znění tří nejpoužívanějších vzorů smluvních podmínek, a to CONS (Red Book), P&DB (Yellow Book) a EPC (Silver Book).Publikaci doplňují nejen praktické poznatky z rozsáhlých zkušeností autora, ale také důležitá rozhodnutí českých i zahraničních soudů v oblasti stavebního práva.Tuto knihu využijí zadavatelé i zhotovitelé staveb, subjekty dozoru, konzultační inženýři, ale také znalci, poradci, advokáti, podnikoví právníci, rozhodci i soudci.

Trávit čas knihou Smluvní podmínky FIDIC! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Smluvní podmínky FIDIC a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Publikace FIDIC | Česká asociace konzultačních inženýrů

Smluvní podmínky FIDIC v kontextu ostatních smluvních vzorů Smluvní podmínky FIDIC samozřejmě nejsou jediné, které se v praxi používají. Existuje celá řada smluvních vzorů vydávaných jak v rámci národních inženýrských asociací, tak mezinárodními organizacemi. Nastíníme zde přehled alespoň těch

Smluvní podmínky FIDIC - Wolters Kluwer

Podmínky FIDIC jsou dnes užívány a rozšířeny rovněž jako smluvní podmínky ve výběrových řízeních Světové banky a Evropské banky v celém znění nebo v modifikované verzi. Světová banka používá podmínky FIDIC pro nabídkové řízení pro stavební práce, které jsou označovány jako SBD Works (Sample Bidding ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Záhrada a kvety
Figurky z přírodních materiálů
Cesta
Ježíš - Syn člověka
Úsilie Slovákov o autonómiu
Výstavy a veletrhy v marketingovém mixu
Kapsa plná žita
Brambory
Mestská myš a poľná myš
Na uranu záleží!
Cesty naděje
Před půlnocí
Německo-český a česko-německý sportovní slovník
Na vandru