Manažment výroby

Siracusalife.it Manažment výroby Image
POPIS
AUTOR Andrej Dupaľ
VELIKOST SOUBORU 9,51 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
NÁZEV SOUBORU Manažment výroby.pdf
ISBN 9788089710508

Manažment výroby (Production Management) predstavuje významnú vednú disciplínu, ktorá sa vo svojom súhrne zaoberá nielen hlavnou (základnou) výrobou, ale aj predvýrobnými etapami a manažmentom obslužných procesov. Synergia týchto, na pohľad samostatných oblastí, je nevyhnutná preto, že dané subjekty musia participovať nielen ako základňa, ale aj nadstavba ďalším, rozvojovým procesom v manažmente výroby (Production Development Management). Samozrejme, je tu aj množstvo iných, ďalších faktorov, ktoré na manažment výroby pôsobia, nútia ho neustále zdokonaľovať. Sú to napríklad: ľudský činiteľ, inovácie, marketing, informatika, finančné predpoklady, kvalita výrobkov a výrobných procesov, logistika, ekologické aspekty a podobne. Tie možno rovnako označiť za imanentné a významné z hľadiska ďalšieho rozvoja manažmentu výroby.Významnou stránkou disciplíny manažmentu výroby je aj skutočnosť, že nielen u nás, ale i v manažérskych štúdiách na biznis univerzitách v zahraničí patrí tento predmet do základného repertoára výroby. Pramení to z toho, že výsledky výroby sú hlavnou náplňou podnikania. Aj väčšina ďalších ekonomických predmetov je naostatok zameraná na rozvoj výroby, pretože až vo výrobe sa transformujú finančné, inovačné, marketingové a iné aktivity na produkty, ktoré kapitalizujú na trhu. Manažment výroby poskytuje základy anatómie výrobného organizmu a jeho riadenia. Rozhodujúci moment a ťažisko spočíva v riadení procesov tvorby novej produkcie a v ekonomickom zhodnocovaní všetkých výrobných činiteľov i nehmotných aktív. V tom je aj zmysel a jadro podnikania vo výrobnom systéme v podniku.Novo koncipovaná vysokoškolská učebnica Manažment výroby je výsledkom vedeckej, odbornej a pedagogickej práce kolektívu autorov, učiteľov či pedagógov na Katedre manažmentu výroby a logistiky, Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jej cieľom je poskytnúť hlavne študentom fakulty nielen teoretické, ale aj praktické poznatky a skúsenosti učiteľov na katedre. Novší obsah, forma a štruktúra vysokoškolskej učebnice rešpektuje ako klasické súvislosti, ktoré sú prirodzené a adekvátne na základné pochopenie celého komplexu problémov typických pre manažment výroby, tak aj poznatky rozvojového charakteru, disciplín, moderných koncepcií či procesného riadenia, ktoré v súčasnom manažmente výroby navodzujú potrebu zmien.V zmysle obsahu, štruktúry, genézy jednotlivých kapitol je vysokoškolská učebnica usporiadaná do týchto celkov:*Podstata a náplň manažmentu výroby.*Etapy tvorby výrobného programu v podniku.*Manažment predvýrobných etáp (prípravy výroby) v podniku.*Manažment hlavnej (základnej) výroby v podniku.*Manažment obslužných procesov vo výrobe.*Rozvojové procesy a vnútropodnikový manažment vo výrobe.*Manažment kvality a služieb v rozvoji výroby.*Logistika výroby v rozvoji podniku.*Súčasné trendy a smerovanie procesnej orientácie manažmentu výroby a logistiky.*Udržateľný rozvoj a ekologizácia v manažmente výroby.Kolektív autorov učebnice záverom vyjadruje presvedčenie, že predložená publikácia efektívne poslúži nielen študentom na našej fakulte, ale aj ostatným, ktorí sa o danú problematiku intenzívnejšie zaujímajú. Zároveň ďakujeme za pomoc, ochotu a rady všetkým, ktorí boli nápomocní v súvislosti s jej vydaním.

Trávit čas knihou Manažment výroby! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Manažment výroby a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Manažment výroby (A. Dupaľ a kol.)Sprint2.skSprint 2

Manažment výroby. Autor: Andrej Dupaľ Vydavateľstvo: Sprint dva 2018 EAN: 9788089710508 Manažment výroby (Production Management) predstavuje významnú vednú disciplínu, ktorá sa vo svojom súhrne zaoberá nielen hlavnou (základnou) výrobou, ale aj predvýrobnými etapami a manažmentom obslužných procesov.

Manažment výroby - Management, marketing SK

Objednávejte knihu Manažment výroby v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazníků

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Nemecká doga
Čajový drak a kočičí démon
Hotel Guide 2003
Nahá
Slovensko- architektúra - krásy prírody - pamiatky UNESCO
Evropský tlumočník II.
Rozprávkový šlabikár - Popoluška
Mrazivá hlubina
Hravá technika 5
Jak porozumět Kafkovi
Svět - kapesní atlas
Sanditon
Autoimunitní řešení
Ústavní základy správního řízení v České republice
Otakar Slavík