Teoretické aspekty obchodného registra

Siracusalife.it Teoretické aspekty obchodného registra Image
POPIS
AUTOR Jana Slivka-Bedlovičová
VELIKOST SOUBORU 10,85 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
NÁZEV SOUBORU Teoretické aspekty obchodného registra.pdf
ISBN 9788075023605

Predpokladom správneho porozumenia problematiky obchodného registra je poznanie historických súvislostí, ako aj jednotlivých zmien, ktoré boli realizované počas jeho vývoja. Monografia mapuje historický vývoj od čias jeho predchodcu - cechových zoznamov, cez pokrokový obchodný register z roku 1875 a diskontinuitu v období socializmu až po návrat k „základným kameňom“ obchodného registra na začiatku 90. rokov 20. storočia. Publikácia na toto obdobie nadväzuje analýzou právneho stavu de lege lata v podmienkach Slovenskej republiky, a to hmotnoprávnej, procesnoprávnej a organizačnej stránky obchodného registra. Túto právnu úpravu poznačil vo veľkej miere aj vplyv práva Európskej únie, a to najmä v oblasti publicity. Monografia sa preto zaoberá právnou úpravou publicity na európskej úrovni a zároveň upriamuje pozornosť aj na relatívnu novinku - prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností v Európskej únii. Aj napriek tomu, že právo Európskej únie v rámci právnej úpravy obchodných registrov stanovuje minimálne štandardy, národné obchodné registre si stále zachovávajú svoju vlastnú identitu, na ktorú sa autorka snažila poukázať na príklade niektorých vybraných štátov.

Hledáte knihu Teoretické aspekty obchodného registra? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je Jana Slivka-Bedlovičová? Přečtěte si knihy online na našem webu siracusalife.it

Teoretické aspekty obchodného registra ...

Právno-teoretické a aplikačné problémy. Bratislava : Wolters Kluwer SR, s.r.o., 2019, 258 s. ... Osobitný dôraz je kladený na problematiku materiálnej publicity obchodného registra a plánovaným legislatívnym zmenám de lege ferenda. Napriek tomu, že obchodný register je všeobecne známy inštitút, právnická verejnosť eviduje ...

Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v ...

Teoretické aspekty obchodného registra Minulosť a súčasnosť Autor: Jana Slivka Bedlovičová - Predpokladom správneho porozumenia problematiky obchodného registra je poznanie historických súvislostí, ako aj jednotlivých zmien, ktoré boli realizované počas jeho vývoja. - Monografia ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Bože chraň aspidistru
Doktorka Scarpettová
Jednoduché a zdravé recepty pro seniory
Devět návštěv Číny
Gramatika současné francouzštiny
Černá zvěř
Má první knížka o hmyzu a zahradě
Ako získať uspokojenie a radosť zo života
Zvířata v divočině
Zákon o daních z příjmů 2009
Nová dramaturgia, nový dramaturg
Sto kroků pro štěstí
Lovci & Zberači