Justícia v archívoch Slovenska

Siracusalife.it Justícia v archívoch Slovenska Image
POPIS
AUTOR Marta Dánayová
VELIKOST SOUBORU 6,27 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2003
NÁZEV SOUBORU Justícia v archívoch Slovenska.pdf
ISBN 8088931150

Publikácia ponúka prehľad o písomnostiach súdov a prokuratúr nachádzajúcich sa v archívoch Slovenskej republiky, a to od najstarších období až po súčasnosť.Podáva informácie o písomnostiach (súdne spisy - dedičské, pozemnoknižné, obchodné, trestné, banské atď.), o sústave justičných orgánov – súdov, štátnych zastupiteľstiev, prokuratúr a vývoji ich rozhodovacej činnosti.Táto jedinečná publikácia je vhodná nielen pre súdy, notárov, katastrálne úrady, archívy, advokátov, exekútorov, prokurátorov ale aj pre štúdium práva a dejín Slovenska.Autorka publikácie Marta Dánayová v súčasnosti pôsobí na Ministerstve spravodlivosti SR ako archivárka.

Justícia v archívoch Slovenska je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Marta Dánayová. Přečtěte si s námi knihu Justícia v archívoch Slovenska na siracusalife.it

Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov ...

Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Juvenilná justícia - Wikipédia

Po skončení účelu spracúvania archivuje prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje v zmysle registratúrneho poriadku MH SR v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby osobné údaje neodkladne zlikviduje. 9.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Česká zima
100 největších malířů
Vůně krve
Aké darčeky nosí Ježiško
LEGO Star Wars: Vesmírná dobrodružství
Kronika komunistického Československa, 5. díl
Nejkrásnější české výlety pěšky, na kole, s kočárkem
Sněhulák
Víš, jak žit?
Čítanka 8
Pětiminutovky matematika pro 3. třídu
Atentáty
Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování
Encyklopedie mytologie germánských a severských národů