Reedukace specifických poruch učení

Siracusalife.it Reedukace specifických poruch učení Image
POPIS
AUTOR Hana Žáčková
VELIKOST SOUBORU 1,77 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2014
NÁZEV SOUBORU Reedukace specifických poruch učení.pdf
ISBN 9788026206453

Specifické poruchy učení (SPU) patří mezi nejčastější obtíže, s nimiž se učitelé u žáků setkávají. Kniha zkušených autorek, které se problematikou SPU dlouhodobě zabývají, v první části charakterizuje jednotlivé poruchy z hlediska terminologie, příčin a projevů.Stěžejní, druhá část knihy se věnuje jednotlivým metodám reedukace SPU. Důležité je také představení pomůcek, pracovních materiálů a kompenzačních technik. Několik kapitol je věnováno představení metod hodnocení žáků se SPU ve školách, metod domácí práce a přípravy na vyučování.

Hledáte knihu Reedukace specifických poruch učení? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2014 a autorem je Hana Žáčková? Přečtěte si knihy online na našem webu siracusalife.it

Prevence specifických poruch učení - RVP

Reedukace a kompenzace specifických poruch učení (a chování) u ţáků základní školy ... Poruchy učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtíţemi při nabývání a uţívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, ...

Příčiny specifických poruch učení - Webnode

Text se zabývá zjišťováním a způsoby reedukace SPU v předškolním, ale také základním vzdělávání. Jednotlivé metody reedukace SPU lze využít jak v přípravných třídách, tak i v úvodních ročnících 1. stupně. Lze z něj čerpat inspiraci jak pro individuální práci s dítětem v předškolním zařízení, v 1. a 2. ročníku základní školy, tak při cíleně ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Řízení stavebních projektů
ZUličníci
Bible
Vzdelávanie zamestnancov verejnej správy
Hra o dědictví
Termovízia v lekárskej praxi
Pohrajme sa s diktátikmi v druhom ročníku ZŠ
Magická knihovna
Tajemství nebeského žebříku
Pojednání o lidském myšlení II
Ufonek Uluru a Vylízaná kebule
Dielo majstra
Sladké mlsání z mámina notýsku
Cvičíme v těhotenství
EPI-CENTER