Tvrdé a mäkké slabiky

Siracusalife.it Tvrdé a mäkké slabiky Image
POPIS
AUTOR Alena Kurtulíková
VELIKOST SOUBORU 7,86 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2017
NÁZEV SOUBORU Tvrdé a mäkké slabiky.pdf
ISBN 9788081205309

Ilustrovaný doplnkový pracovný zošit skúsených autoriek - PaeDr. Dany Kovárovej a Mgr. Aleny Kurtulíkovej - sa zameriava na problémovú oblasť učiva slovenského jazyka 2. ročníka základných škôl – tvrdé a mäkké slabiky. Na pracovných dvojstranách sa žiaci stretnú s tvrdými slabikami hy, chy, ky, gy a mäkkými slabikami ci, dzi, či, dži, ši, ji. Najväčší dôraz sa kladie na rozlišovanie mäkkých slabík di, ti, ni, li a tvrdých slabík dy, ty, ny, ly, ktoré sa postupne samostatne alebo v protikladných dvojiciach precvičujú. Pracovný zošit má pevnú štruktúru, ktorá začína bankou slov na precvičenie výslovnosti, pokračuje krátkym textom a väčšina priestoru je venovaná úlohám. Žiak pracuje s výslovnosťou, ktorú intuitívne spája s pravopisom, číta, píše, triedi, rozlišuje, kreslí, dopĺňa (slová, slabiky, písmená), usporadúva (slová, slabiky), priraďuje obrázky a týmito činnosťami si osvojuje rôznorodou a pútavou formou náročné učivo. Nekladie sa tu dôraz na morfologické hľadisko pri písaní, ale na prirodzený fonetický protiklad mäkký – tvrdý, ktorý má oporu vo výslovnosti žiakov a ktorý by sa mal odraziť v ich pravopise. V závere pracovného zošita je časť, ktorá opakuje všetky prebrané slabiky. Komunikačné situácie rešpektujú požiadavky žiaka 2. ročníka ZŠ a autorky sa nezamerali iba na kognitívnu, ale aj na jeho emocionálnu a psychomotorickú doménu.Pracovný zošit je spracovaný podľa požiadaviek ŠVP a je odporúčaný Ministerstvom školstva SR.

Trávit čas knihou Tvrdé a mäkké slabiky! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Tvrdé a mäkké slabiky a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kniha: Tvrdé a mäkké slabiky pre 2. ročník ZŠ | Knihy.ABZ.cz

Měkké a tvrdé souhlásky. Podívejme se společně na to, které souhlásky patří mezi měkké a které naopak mezi tvrdé. Náš článek navíc neobsahuje jen strohý seznam hlásek, ale také různé pomůcky pro lepší pochopení a zapamatování.

Kniha: Tvrdé a mäkké slabiky pre 2. ročník ZŠ | Knihy.ABZ.cz

Tvrdé a mäkké slabiky pre 2. ročník ZŠ - Dana Kovárová . Ilustrovaný doplnkový pracovný zošit skúsených autoriek - PaeDr. Dany Kovárovej a Mgr. Aleny Kurtulíkovej - sa zameriava na problémovú oblasť učiva slovenského jazyka 2. ročníka základných škôl tvrdé a mäkké slabiky.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Pochod Praha Prčice
Kniha citátů Jana Husa
Elektronické registračné pokladnice v praxi
Čajka Jonathan Livingston
Indie
Prvá a druhá svetová vojna
Poutník okouzlený rodnou zemí
Autoportrét v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia
Jak jsem měl ZOO / Jak jsem šel k zápisu
Hugo Haas - Život je pes
Věda mistra Leonarda
Slavistika dnes: vlivy a kontexty
Přístupy ke konzervování jemné mechaniky a leštěných povrchů
Občiansky súdny poriadok. Komentár