Robustné riadenie dynamických systémov

Siracusalife.it Robustné riadenie dynamických systémov Image
POPIS
AUTOR Ladislav Harsányi
VELIKOST SOUBORU 9,53 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2008
NÁZEV SOUBORU Robustné riadenie dynamických systémov.pdf
ISBN 8022728010

Cieľom tejto publikácie je oboznámiť čitateľov s modernými metódami analýzy a syntézy robustných regulátorov pre SISO a MIMO systémy, ktoré sú vhodné na použitie v inžinierskej praxi. Od čitateľa sa vyžaduje znalosť matematických disciplín a teórie automatického riadenia dynamických systémov v rozsahu prednášanom na technických univerzitách. Publikácia je určená študentom a doktorandom, ktorí sa venujú problematike automatizácie procesov a môže byť užitočná aj pre inžinierov-projektantov pri návrhu robustných regulátorov pre jedno (SISO) a mnohorozmerné (MIMO) systémy.Z obsahu: Základné problémy návrhu robustných regulátorovMetódy analýzy stability neurčitých lineárnych systémovRobustná stabilita rodiny intervalových polynómovStabilita polytopických systémovTeória malého zosilneniaVybrané problémy návrhu robustných číslicových regulátorovZovšeobecnená Charitonovova vetaMultilineárne intervalové systémyVybrané kapitoly analýzy robustnej stability SISO systémovRobustné riadenie mnohorozmerných systémovNávrh robustných regulátorov vo frekvenčnej oblastiÚvod do LMINávrh robustných regulátorovNávrh robustných regulátorov pre nelineárne systémyPoznámky k literatúre

Trávit čas knihou Robustné riadenie dynamických systémov! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Robustné riadenie dynamických systémov a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Robustné riadenie dynamických systémov - Ladislav Harsányi ...

riadenie Systémy, architektúry, robotika Trendy a súvislosti 1. ro čník 2. ro čník P PV V Aplikovaná štatistika Diskrétne riadenie dynamických systémov Po číta čové videnie Objavovanie znalostí Architektúry priemyselných informa čných systémov Humanoidné technológie Strojové u čenie Distribuované systémy riadenia

Návrh metodiky pre modelovanie, riadenie, simuláciu a ...

Kniha: Robustné riadenie dynamických systémov (Vojtech Veselý a Ladislav Harsányi). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Císařové snu
Jedlá a predjedlá studenej kuchyne
Draci jarního úsvitu
Opatruj mě
Mobilizace 1938
Dravec a obeť
Návod na šťastné batole
Německo-český a česko-německý velký slovník
Vianoce sú celý rok
Technologie léků
Promile tour
Západ USA: Národní parky
Politický marketing a české politické strany
Škoda 100/110
JO537
Samko a Tinka - Doma
Veršíky pre najmenších
Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů